มจร เข้าร่วมประชุมยุทธศาสตร์ชาติระดับชาติ

มจร เข้าร่วมประชุมยุทธศาสตร์ชาติระดับชาติ

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ที่โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกำกับและสังกัด เพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนปฎิบัติด้านต่างๆเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้เป็นแม่บทอาทิ การจัดทำโครงการสำคัญ หลักเกณฑ์การพิจารณาความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย เป็นต้น

ในการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการในครั่งนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้ส่ง รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเฑียร ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ดร.ทักษิณ ประชามอญ นายเสน่ห์ แซวรัมย์ นายธนิศ มีซื่อ นายสุพันธ์ แสนสี และนายกฤตภาส บุญภิโย จากกองแผนงาน เข้าร่วมประชุม

พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร กล่าวว่า การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นการประชุมที่สำคัญระดับชาติ ขณะนี้มหาจุฬาฯ กำลังทบทวนแผน 12 ที่ใกล้จะสิ้นสุดลงในอีกหนึ่งปีข้างหน้าว่ามีจุดเด่น จุดด้อยอย่างไร และได้เริ่มจัดทำแผน 13 ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและตอบโจทย์ของทุกฝ่ายบนฐานของความจริงทั้งฝ่ายบ้านเมือง คณะสงฆ์และพุทธบริษัทในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ โดยมองย้อนหลังและเตรียมก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในทิศทางที่เหมาะสมถูกต้องและจะได้นำเอาแนวทางในการสัมมนาในวันนี้มาใช้งานจริงในการจัดทำแผน 13 เพื่อบรรลุเป้าหมายให้มากที่สุดเพื่อประโยชน์ของชาวพุทธทั่วโลก พระเมธีธรรมาจารย์กล่าวในตอนท้าย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พลิกโฉมซัพพลายเชนโลก ผู้ผลิต ‘หนีจีน’ แห่ย้ายฐานสู่อาเซียน
บทความถัดไปอนามัยโลกสรุป 6 ข้อ ไทยรับมือ “โควิด-19” ระลอกแรก ชี้ภาวะผู้นำดี