ทปอ.สรุปทีแคส’64 ลดเหลือ 4 รอบ ‘แอดมิสชั่นส์’ ประมวลผล 2 รอบ เรียกตัวสำรองเพิ่ม

ทปอ.สรุปทีแคส’64 ลดเหลือ 4 รอบ แอดมิสชั่นส์ ประมวลผล 2 รอบ เรียกตัวสำรองเพิ่ม
ทปอ.สรุปทีแคส’64 ลดเหลือ 4 รอบ ‘สสวท.’ออกข้อสอบ ‘คณิต-วิทย์’  แอดมิสชั่นส์ ประมวลผล 2 รอบ เรียกตัวสำรองเพิ่ม

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ TCAS ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวในการแถลงระบบทีแคส ปีการศึกษา 2564 ว่า ทีแคสปี 2564 ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับเด็กรุ่นใหม่ และสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ซึ่งสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดังนั้น ทปอ.จึงได้ขอความร่วมมือให้โรงเรียนจัดตารางเรียนให้นักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาคให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564

“จากนั้นเริ่มกระบวนการสอบเพื่อนำคะแนนไปใช้ในการเข้าเรียนต่อในในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การคัดเลือก 5 รูปแบบ แต่ลดเหลือ 4 รอบ คือ 1.รอบแฟ้มสะสมงาน หรือพอร์ตฟอริโอ 2.รอบโควต้า 3.รอบรับตรงร่วมกัน และรอบแอดมิสชั่นส์ เคลียร์ริ่ง 2 รอบ และ 4.รอบรับตรงอิสระ แต่ยังยึดวัตถุประสงค์เดิม คือนักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบการศึกษา นักเรียน 1 คน 1 สิทธิ โดยจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเปิดภาคเรียนทันในเดือนมิถุนายน” นายพีระพงศ์ กล่าว

นายพีระพงศ์กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทีแคส 2564 มี 4 ประเด็น คือ 1.รวมทีแคสรอบ 3 รับตรงร่วมกัน และรอบ 4 แอดมิสชั่นส์ รับสมัครคัดเลือกพร้อมกัน เพื่อลดระยะเวลาการคัดเลือกให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 2.กำหนดเรื่องการสละสิทธิ์ในระบบ 2 ช่วงเวลา จากเดิมมี 4 ช่วง คือ รอบแฟ้มสะสมงาน และรอบโควต้า ทำให้เด็กต้องตัดสินใจแน่นอน 3.ให้อิสระมหาวิทยาลัยรับสมัครรอบพอร์ตฟอริโอ และรอบโควต้าได้โดยไม่กำหนดช่วงเวลา แต่ต้องส่งรายชื่อสละสิทธิ์เข้ามาในระบบเคลียริ่งเฮาส์ เพื่อให้เด็กยืนยันสิทธิภายในเวลาที่กำหนดในช่องทางนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้มหาวิทยาลัยเข้าร่วมระบบทีแคสมากขึ้น

นายพีระพงศ์กล่าวอีกว่า 4.เปลี่ยนแปลงเนื้อหาการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ของนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่เปลี่ยนไป และนักเรียนชั้น ม.6 ปีนี้ จะเรียนไม่เหมือนปีที่ผ่านมา โดยให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งเป็นผู้กำหนดโครงสร้างหลักสูตร เป็นผู้ออกข้อสอบ 8 รายวิชา คือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ หรือ PAT1 และวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ หรือ PAT2 รวมถึง วิชาสามัญในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2 (สายศิลป์) วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา ส่วนวิชาอื่นๆ ให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ออกข้อสอบตามเดิม นอกจากนี้ ยังลดการสอบวิชาสามัญ จากเดิม 9 วิชา เหลือ 7 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ 2 (สายศิลป์) และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้ใช้คะแนนสอบโอเน็ตแทนได้

นายพีระพงศ์กล่าวว่า จากข้อมูลการสละสิทธิของนักเรียน พบว่า ปีการศึกษา 2561-2562 เด็กสละสิทธิในแต่ละรอบจำนวนมาก ทำให้มหาวิทยาลัยมีที่นั่งว่าง ขณะเดียวกันก็กันที่นั่งคนอื่น โดยจำนวนผู้สละสิทธิรวมตั้งแต่รอบ 1-5 ปีการศึกษา 2562 มี 10,724 คน ปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 12,815 คน เมื่อแยกตามรอบ จะเห็นว่าทีแคสรอบ 3 สละสิทธิ 4,727 คน และรอบ 4 สละสิทธิ 3,387 คน โดยผู้ที่สอบได้คณะที่เลือกเป็นอันดับที่ 1 สละสิทธิ 2,998 คน ซึ่ง ทปอ.ได้รับเสียงสะท้อนจากนักเรียน และผู้ปกครองว่า เมื่อมหาวิทยาลัยมีที่นั่งเหลือ ทำไม ทปอ.จึงไม่เรียกคนเพิ่ม ซึ่งทำไม่ได้ เพราะได้ปิดระบบการประมวลผลไปแล้ว และเพื่อแก้ปัญหาที่นั่งว่างจากการสละสิทธิ ดังนั้น ทีแคส ปีการศึกษา 2564 จะแก้ปัญหาที่นั่งว่างโดยประมวลผล 2 ครั้ง โดยให้โอกาสคนที่สอบได้อันดับที่ 2-10 และคนที่ยังสอบไม่ติด เข้ารับการประมวลผลครั้งที่ 2 หากมีผู้สละสิทธิ หรือเรียกว่าอันดับสำรองก็ได้

“อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการคัดเลือกแต่ละรูปแบบ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งนักเรียนต้องคอยติดตาม และปฏิบัติตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย อีกทั้ง ยังขอเตือนนักเรียนว่าอย่าปลอมแปลงเอกสารเด็ดขาด โดยเฉพาะผู้ที่จะสมัครในรอบพอร์ตฟอริโอ ซึ่งขณะนี้ในโซเชียล มีธุรกิจปลอมเอกสาร ฉบับละ 5-10 บาทออกมาแล้ว เพราะถือว่ามีความผิดอาญาตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560” นายพีระพงศ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับปฏิทินการสอบ ดังนี้ สอบวิชาความถนัดทั่วไป หรือ GAT และความถนัดทางวิชาชีพ/ วิชาการ หรือ PAT วันที่ 20-23 มีนาคม ประกาศผลสอบ วันที่ 23 เมษายน สอบโอเน็ต วันที่ 27-28 มีนาคม ประกาศผลสอบ วันที่ 27 เมษายน และสอบวิชาสามัญ วันที่ 3-4 เมษายน ประกาศผลสอบ วันที่ 29 เมษายน และสอบวิชาเฉพาะของแต่ละสถาบัน วันที่ 6-10 เมษายน ประกาศผลสอบตามที่สถาบันกำหนด

ส่วนการรับสมัครรอบที่ 1 พอร์ตฟอริโอ รับสมัคร และคัดเลือกสถาบันกำหนด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ยืนยันสิทธิในระบบ วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ สละสิทธิ์ในระบบ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ สถาบันประกาศชื่อผู้ยืนยันสิทธิ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ รอบ 2 โควต้า วันรับสมัคร สถาบันกำหนด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 10 พฤษภาคม ยืนยันสิทธิในระบบ วันที่ 10-11 พฤษภาคม สละสิทธิในระบบ วันที่ 12-13 พฤษภาคม ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ วันที่ 15 พฤษภาคม รอบ 3 รอบรับตรง และรอบแอดมิสชั่นส์ รับสมัคร วันที่ 7-15 พฤษภาคม ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ วันที่ 10 มิถุนายน และรอบ 4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยกำหนดวันรับสมัคร และคัดเลือก ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 15 มิถุนายน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ญาติหญิงกัมพูชา เหยื่อยิงถล่มบ่อน ประสานสถานทูตขอรับศพ สามีร้องขอความเป็นธรรม
บทความถัดไป‘แฟลช เอ็กซ์เพรส’ ครบ 2 ปี ดันยอดส่งพัสดุทะลุล้านชิ้น