มติเอกฉันท์ ‘สุรเกียรติ์ เสถียรไทย’ นั่ง ปธ.นายกสภา-อธิการบดี 9 มทร.

มติเอกฉันท์ ‘สุรเกียรติ์ เสถียรไทย’ นั่ง ปธ.นายกสภา-อธิการบดี 9 มทร.

สุรเกียรติ์ เสถียรไทย – รายงานข่าวจากที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 9 แห่ง แจ้งว่า เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา พล.อ.จรัญ กุลละวนิชย์ ประธานที่ประชุมคนปัจจุบัน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกประธานคนใหม่ มีวาระ 2 ปี เนื่องจากดำรงตำแหน่งมาระยะหนึ่งแล้วจะครบวาระ และไม่ประสงค์จะเป็นต่อ ที่ประชุมได้เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานเสนอให้ ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน ดำรงตำแหน่งประธานที่ประชุมนายกสภา 9 มทร.และประธานที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดี มทร.ทั้ง 9 แห่ง แทน เป็นวาระ 2 ปี

ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เปิดเผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีที่จะรับหน้าที่ในการประสาน มทร.ทั้ง 9 แห่ง ที่เข้มแข็งอยู่แล้วในทุกภูมิภาคของประเทศ ให้สามารถรวมพลัง ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ รับใช้สังคม และชุมชน โดยเฉพาะช่วงหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 และในยุค 4.0 นี้

ศ.ดร.สุรเกียรติ์กล่าวอีกว่า นอกจากภารกิจการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในสาขาต่างๆ ที่แต่ละแห่งมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศอยู่แล้วงานสำคัญอันหนึ่งของมทร.ทั้ง 9 แห่ง คือการนำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาคนตกงาน ปัญหาแรงงานคืนถิ่น และการใช้เทคโนโลยีมาช่วยลดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เช่น การฝึกการเป็นช่างฝีมือที่ดีในด้านต่างๆ เป็นนักปฏิบัติในอุตสาหกรรมที่เป็นนโยบายของประเทศ การฝึกอบรมธุรกรรมออนไลน์ในชุมชน การฝึกอบรมการทำฟาร์มอัจฉริยะและการตลาด การฝึกทักษะ เพิ่มทักษะใหม่ๆ ในด้านเกษตร อาหาร การสาธารณสุข ให้คนในชุมชนต่างๆ มีความสามารถในการใช้ดิจิทัลในการทำธุรกิจการงานต่างๆ เพื่อมีงานทำในยุค 4.0 และวิถีชีวิตใหม่หลังโควิด-19 เป็นต้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ภาพเก่าเล่าตำนาน พระเมตตาธรรม…ค้ำจุนชีวิต โดย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
บทความถัดไปกนอ.-กฟภ.เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจใต้ ปักเสาไฟฟ้านิคมฯสงขลารับนักลงทุน