เตือนแล้วนะ! อธิการฯ ม.มหิดลแจ้ง ‘โคทม อารียา’หยุดแสดงความเห็นร่างรธน. หลัง กกต.ส่งหนังสือเตือน

นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) กล่าวว่า ตามที่นายโคทม อารียา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มม. ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ส่งหนังสือตักเตือนมายังตน กรณีหน่วยงานในสังกัดวางตัวไม่เป็นกลางทางการเมืองกรณีประชามตินั้น ในนามผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี หัวหน้าส่วนงาน ขอแถลงว่า มม.สนับสนุนให้มีการแสดงประชามติอย่างเสรี เป็นธรรม และเคารพในดุลพินิจของทุกคนโดยไม่มีการชี้นำ การกระทำที่ไม่เหมาะสมของบุคคลบางส่วนในมหาวิทยาลัยในเรื่องประชามตินั้น มหาวิทยาลัยได้ตักเตือน และขอให้ยุติการกระทำแล้ว และได้แจ้งให้บุคคลกลุ่มนั้นทราบว่ามหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำในนามส่วนตัวของบุคคลนั้นๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image