สพฐ.แจ้ง ร.ร.ทั่วประเทศเปิดเรียน 100% 13 ส.ค.นี้

สพฐ.แจ้ง ร.ร.ทั่วประเทศเปิดเรียน 100% 13 ส.ค.นี้

เปิดเรียน-สพฐ.แจ้ง ร.ร.ทั่วประเทศเปิดเรียน 100% 13 ส.ค.นี้ ย้ำสถานศึกษาจะต้องปรับการจัดการเรียนการสอน เน้นกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อใช้ห้องเรียนให้น้อยที่สุด งดงานรื่นเริงรวมคน

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เต็มรูปแบบทั่วประเทศ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศรับทราบ ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการการระวังของโรคดังกล่าว โดยการทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ของสถานศึกษาเต็มรูปแบบ แต่นักเรียนจะต้องจดบันทึกการเดินทางไปสถานที่ต่างๆ หลังเลิกเรียน เพื่อเป็นมาตรการในการติดตามนักเรียนหากมีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในสถานศึกษา และสถานศึกษาจะต้องปรับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อใช้ห้องเรียนให้น้อยที่สุด ซึ่งการทดลองครั้งนี้ได้รับอนุมัติจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สามารถทดลองเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม เป็นต้นไป

นายอำนาจกล่าวต่อว่า ดังนั้น สพฐ.จึงให้ สพท.แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทดลองเปิดเรียนแบบ On Site ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดข้างต้นอย่างเคร่งครัด และดำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุข ส่วนมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม ให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ โดยหากสถานศึกษามีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เช่น การประชุม หรือการจัดกิจกรรมรื่นเริง หรือการละเล่นที่มีคนจำนวนมากในสถานศึกษาควรงด หรือหากมีความจำเป็นต้องจัด ให้สถานศึกษาประสานสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้บ้านหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการเฝ้าระวังในพื้นที่ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

“ผมได้กำชับให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งการเปิดเรียนแบบ On Site ครั้งนี้เป็นการนำร่องในโรงเรียนที่มีความพร้อม และเท่าที่ดูโรงเรียนส่วนใหญ่พร้อมที่จะเปิดเรียน 100% เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่” นายอำนาจกล่าว

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image