ม.อ.ทูลเกล้าฯ ถวาย ป.ดุษฎีบัณฑิตแด่กรมสมเด็จพระเทพฯ – สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ

ม.อ.ทูลเกล้าฯ ถวาย ป.ดุษฎีบัณฑิตแด่กรมสมเด็จพระเทพฯ – สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ

ม.สงขลานครินทร์ – ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 11-13 กันยายน ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ เพื่อพระราชทานปริญญาบัตรในวันดังกล่าว มีบัณฑิตเข้ารับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 8,586 คน ในการนี้ สภา ม.อ.มีมติขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พยาบาลศาสตร์) แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

ผศ.ดร.นิวัติ กล่าวอีกว่า โอกาสนี้ สภา ม.อ.ยังขอพระราชทานถวายปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระดำริให้จัดตั้ง “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” เพื่อให้การบริบาลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ซึ่งมีพระปณิธานอันแน่วแน่ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยในด้านปัญหาสุขภาพอนามัย และทรงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย นอกจากนี้ยังทรงสนพระทัยด้านการระงับความรู้สึกขณะผ่าตัด โดยทรงเสด็จทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของวิสัญญีแพทย์ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ผศ.ดร.นิวัติกล่าวต่อว่า สภา ม.อ.ได้มีมติมอบปริญญากิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศชาติ ดังนี้ นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, นายพินิจ กังวานกิจ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วาริชศาสตร์), ศ.ดร.สมปอง สุจริตกุล ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, ศ.ดร.จอส แวนเดอ สโลเทิน ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมชีวการแพทย์) และ ศ.ดร.ฮวันซึง ฌองส์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาเกาหลี)

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เพจดังขุด ซาร่า เคยพูดไม่อยากให้ลูกโตมาเป็นพนักงานออฟฟิศเงินเดือนหมื่นห้า แทค ซัดควรให้เกียรติทุกอาชีพ
บทความถัดไป“กรมป่าไม้” ก้าวสู่ปีที่ 125 เดินหน้าพัฒนาระบบปฏิบัติการ “พิทักษ์ไพร” ไฮเทค ไล่ต้อนแก๊งรุกป่า