‘สช.’ เล็งจี้ ร.ร.นอกระบบ กว่า 1 หมื่นแห่ง รายงานกิจการ-งบการเงินทุกปี หากไม่ปฏิบัติเจอค่าปรับ 20,000

สช.’ เล็งจี้ ..นอกระบบ กว่า 1 หมื่นแห่ง รายงานกิจการงบการเงินทุกปี หากไม่ปฏิบัติเจอค่าปรับ 20,000

เมื่อวันที่ 23 กันยายน นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยมีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบพิจารณายกเว้นคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จัดการเรียนการสอนมาก่อนที่ ...โรงเรียนเอกชน ..2550 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ..2554 ประกาศใช้ ซึ่งมีสถาบันศึกษาปอเนาะ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ ตะห์ฟีวุลกรุอ่านท่าแพ,ตัดรีบุลเอาลาด,มัดรอซะห์ดารีลมูตาอัลลีมีน และดารุลอิสลาม ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้จัดตั้งก่อน ...โรงเรียนเอกชนมีผลบังคับใช้และได้ดำเนินกิจการถึงปัจจุบัน แต่ไม่สามารถขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนนอกระบบได้ เพราะผู้รับใบอนุญาติไม่มีวุติปริญญาตรี ตามมาตรา 21 (3) ที่พ...โรงเรียนเอกชนกำหนด ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้เสียโอกาสที่จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลด้วย ต่อไปสช.จะนำเสนอเรื่องนี้ให้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. พิจารณายกเว้นสถาบันศึกษาปอเนาะ 4 แห่ง ทั้งนี้ สช.อยู่ระหว่างการสำรวจสถาบันศึกษาปอเนาะเพิ่มเติมว่ามีกรณีเช่นนี้อีกหรือไม่ เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ.พิจารณาต่อไป

นายอรรถพล กล่าวต่อว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้จัดการ (ฉบับที่ …) .. … เพื่อยกมาตรฐานโรงเรียนเอกชน พร้อมกับสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการปราบปรามทุจริต และสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ ศธ.ที่ต้องการป้องกันและปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา ซึ่งผู้จัดการตามระเบียบใหม่นั้น ต้องไม่เป็นบุคคลถูกทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐไล่ออก ให้ออก หรือเลิกจ้าง เพราะเหตุทุจริต และไม่เคยถูกถอดถอนหรือเพิกถอนจากการเป็นครู ผู้อำนวยการ หรือผู้จัดการด้วยเหตุประพฤติชั่วหรือทุจริต ดังนั้นโรงเรียนเอกชนทุกแห่งทั่วประเทศจะปิดประตูไม่ต้อนรับบุคคลเหล่านี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง

ที่ประชุมเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนดให้ผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบจัดทำรายงานแสดงกิจการและงบการเงิน .. … ปัจจุบันโรงเรียนนอกระบบใน สช.มีอยู่กว่า 10,000 แห่ง จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าหลายแห่งปิดกิจการและไม่รายงานให้ สช.ทราบ จึงต้องยกร่างระเบียบนี้มาบังคับให้โรงเรียนนอกระบบต้องจัดทำรายงานแสดงกิจการของโรงเรียนนอกระบบ ในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยบันทึกในระบบบรูณาการข้อมูลการศึกษาเอกชน ถ้าไม่รายงานข้อมูล จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย โดยเปรียบเทียบปรับไม่เกิน 20,000 บาทนายอรรถพล กล่าว

นายอรรถพล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ...โรงเรียนเอกชน ..2550 ซึ่งใน ...โรงเรียนเอกชน กำหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่มาจากการแต่งตั้ง ซึ่งการร่างระเบียบนี้เพื่อให้มีความชัดเจน ให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเป็นอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น ทำให้ สช.สามารถใช้อำนาจตามประกาศนี้ตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กลางที่สามารถใช้อำนาจตามที่เลขาธิการ กช. มอบหมายได้ทั่วราชอาณาจักร หรือส่งพนักงานส่วนกลางไปปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อปราบปรามโรงเรียนเถื่อน จัดการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโรงเรียนเอกชนได้

เดิมพ...กำหนดว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแต่งตั้งจากข้าราชการเท่านั้น แต่เมื่อลงพื้นที่สำรวจพบว่าบางพื้นที่มีข้าราชการเพียงคนเดียว ร่างระเบียบนี้ จึงมอบอำนาจให้เลขาธิการ กช.แต่งตั้งผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ ดังนั้นสช.สามารถแต่งตั้งคนนอกที่มีความรู้เรื่องการศึกษาเอกชน หรือผู้แทนจากสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปส.กช.) มาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ ทั้งนี้สช.ต้องกำหนดหลักสูตรและพัฒนาให้ความรู้จัดอบรมให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศนี้โดยเร็วด้วยนายอรรถพล กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ทนายปารีณา’ เตรียมเอกสารฟ้องกลับ ‘เสรีพิศุทธ์’ หลังศาล รธน. ชี้ไม่ผิด
บทความถัดไป‘เจนนี่’ เปิดใจ เดือนสิงหาคมพังมาก พร้อมจ่าย 1 ล้านให้เรื่องจบ เผย ‘เก้า’ ไม่รับ