กสศ.ชวน 6 ร.ร.นานาชาติ สร้างนวัตกรรมทางสังคม

กสศ.ชวน 6 ร.ร.นานาชาติ สร้างนวัตกรรมทางสังคม

นายไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า จากการดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รุ่นที่ 1 เมื่อปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โดยให้นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของโรงเรียนในต่างจังหวัดให้ตอบสนองความต้องการของตลาดโลกออนไลน์ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าในตลาดออนไลน์ผ่านช่องทาง JD CENTRAL พบว่าโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนจากต่างจังหวัด เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสินค้าที่จำหน่ายอยู่เพียงในชุมชน เมื่อเด็กทั้ง 2 ฝ่ายทำงานร่วมกันสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ให้ทันสมัย สวยงาม และจำหน่ายในตลาดออนไลน์ได้กว้างขวาง สร้างยอดขายและกำไรได้มากขึ้น จนเกิดเป็นโครงการฯ รุ่นที่ 2 ขึ้น โดยมีเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเข้าร่วมเพิ่มขึ้นเป็น 6 แห่ง เพราะมีความมั่นใจ และต้องการทำงานร่วมกับโรงเรียนไทยในระยะยาวเพื่อช่วยพัฒนาสังคม โดยเบื้องต้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือระหว่างเด็กนักเรียนโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนจากต่างจังหวัด แต่เป้าหมายสำคัญคือการให้เด็กทั้ง 2 กลุ่ม ได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมรองรับการขยายผล เพื่อสร้างประโยชน์แก่โรงเรียนในพื้นที่อื่นๆ ในอนาคต

“จากการดำเนินโครงการรุ่น 1 เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายที่เกิดขึ้น เป็นนวัตกรรมทางสังคมที่ช่วยสร้างความร่วมมือ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ และสามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนอย่างยั่งยืนได้ ซึ่งจากการหารือร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ เห็นตรงกันว่าหากโครงการรุ่นที่ 2 ประสบความสำเร็จและสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น อาจจะขยายความร่วมมือไปในระดับภูมิภาค โดยเชิญโรงเรียนนานาชาติในภูมิภาคอาเซียนเข้ามาร่วมด้วย นอกจากนี้ ภาคเอกชนบางแห่งก็แสดงความสนใจที่จะเข้ามาร่วมในโครงการนี้ด้วยเช่นกัน ขณะเดียวกันสิ่งที่นับว่าเป็นผลสำเร็จที่น่าภูมิใจ คือได้เห็นว่าเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลล้วนมีใจสู้ มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ มองหาประสบการณ์ใหม่ๆ จากเพื่อนใหม่ทั้งเพื่อนต่างชาติและเพื่อนคนไทยเพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่เด็กในศตวรรษที่ 21 ต้องมี นอกจากนั้นเยาวชนจากโรงเรียนนานาชาติล้วนต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดความเหลื่อมล้ำ” นายไกรยส กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คณะราษฎร ประกาศจุดหลักชุมนุม ‘ห้าแยกลาดพร้าว อุดมสุข วงเวียนใหญ่’
บทความถัดไป‘เฉลิมชัย’ นำผู้บริหาร กษ. พบปะกลุ่มวิสาหกิจ-เกษตรกร อ.ไทรน้อย