‘อเนก’ ถก มข.-6 มหา’ลัยเครือข่ายอีสาน ดัน 1 ตำบลฯ-สร้างงาน 1.2 แสนคนทั่ว ปท.

‘อเนก’ ถก มข.-6 มหา’ลัยเครือข่ายอีสาน ดัน 1 ตำบลฯ-สร้างงาน 1.2 แสนคนทั่ว ปท.

ม.ขอนแก่น – นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) กล่าวในการเป็นประธานประชุมหารือเชิงนโยบายด้านการอุดมศึกษา มีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และ 6 มหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้แก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เข้าร่วม ว่า โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุม ครม.และหน่วยงานในหลายกระทรวง อยากให้ช่วยเก็บข้อมูลบางด้าน เพราะเชื่อว่าทำระบบบิ๊กดาต้า และวิเคราะห์ได้ดีพอสมควร โดยที่ประชุมสนับสนุนให้ขยายจำนวนตำบลเพิ่มขึ้นอีก 4,900 ตำบล จะครบ 7,900 ตำบล จากโครงการนี้จะทำให้มีผู้ได้ทำงานมากกว่า 120,000 คน

“ขณะนี้มีอุทยานวิทยาศาสตร์กระจายอยู่ในภูมิภาค อว.พิจารณามหาวิทยาลัยที่พร้อมเป็นแม่ข่าย และเป็นที่ตั้งของอุทยานวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมมหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น ในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาทำงานร่วมกัน เพื่อให้วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม กับการปฏิบัติมาเชื่อมต่อกันได้ ทั้งนี้ งานวิจัยของ มข.โดดเด่นในหลายๆ ด้าน ที่ประทับใจมากคือ ด้านเกษตร การแพทย์ และการนำเทคโนโลยีโทรคมนาคมต่างๆ ที่เจริญก้าวหน้ามากมาใช้ในการทำแผนที่ IOT อย่างไรก็ตาม อว.ไม่ได้กำหนดว่าแต่ละมหาวิทยาลัยต้องวิจัยด้านใด เพราะแต่ละที่จะแสดงความเก่ง และโดดเด่นเอง ผมคิดว่าขณะนี้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของไทย กำลังไล่กวดประเทศอื่นๆ ที่เคยนำหน้าไป โดยรัฐบาลสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น” นายอเนกกล่าว

นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มข.กล่าวว่า มข.ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผลงานด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็ง และยังยืนแก่ภาคสังคม ธุรกิจ อุตสาหกรรม วิสาหกิจทุกระดับ และการส่งเสริมวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไปสู่อุตสาหกรรมยุค 4.0 จากแนวคิดดังกล่าว มข.จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน และแข่งขันได้ในระดับสากล

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon