มติ ทปอ.โละ ‘แอดมิสชั่นส์2’ ปี 65 เหลือ 4 รอบ สมัคร 4 รูปแบบในระบบทีแคส

มติ ทปอ.โละ ‘แอดมิสชั่นส์2’ ปี 65 เหลือ 4 รอบ สมัคร 4 รูปแบบในระบบทีแคส เหตุ ศธ.เลิกโอเน็ต-ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 3 ปี

แอดมิสชั่นส์ 2 – เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ห้องประชุมลิโด้ กรุงเทพฯ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมสามัญ ทปอ.และการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ครั้งที่ 5/2563 ว่า ที่ประชุมรับทราบจำนวนหลักสูตร และจำนวนรับ ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอดุมศึกษา หรือทีแคส ประจำปี 2564 ดังนี้ มีสถาบันที่เข้าร่วม จำนวน 80 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย/ สถาบันเครือข่าย ทปอ. 29 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 18 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 9 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 21 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาสมทบ 3 แห่ง

“มีหลักสูตรที่เปิดรับรวม 4,174 หลักสูตร จำนวนรับตามแผนรวม 290,434 คน จำนวนเรียกรับ 4 รูปแบบ 405,642 คน แบ่งเป็น รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน 144,370 คน รอบ 2 โควต้า 110,104 คน รอบ 3 แอดมิสชั่นส์ แบ่งเป็น แอดมิสชั่นส์ 1 75,557 คน แอดมิสชั่นส์ 2 75,611 คน และรอบ 4 รับตรงอิสระ” นายสุชัชวีร์ กล่าว

นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการ ทปอ.และผู้จัดการระบบทีแคส กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ของนักเรียนชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2564 ทำให้ ทปอ.ต้องปรับรูปแบบทีแคส ในปีการศึกษา 2565 ในรอบแอดมิสชั่นส์ 2 ที่ใช้คะแนนโอเน็ตในสัดส่วน 30% ต้องถูกยุติการใช้ในทีแคสปีการศึกษา 2565 และจะไม่ใช้คะแนนสอบอื่นมาทดแทน เพื่อลดภาระให้นักเรียน โดยจะเหลือการรับ 4 รูปแบบ 4 รอบการสมัคร ได้แก่ รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน รอบ 2 โควต้า รอบ 3 แอดมิสชั่นส์ และรอบ 4 รับตรงอิสระ

Advertisement

นายพีระพงศ์กล่าวต่อว่า ส่วนที่จะต้องประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ปีนั้น เดิมระบบแอดมิสชั่นส์ ได้ปรับสัดส่วนการคัดเลือกโดยใช้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษา หรือ GPAX 20% ดังนั้น ต้องประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ปี เพื่อให้นักเรียนเตรียมตัวทำคะแนน GPAX แต่การเปลี่ยนแปลง และยกเลิกการสอบโอเน็ต ซึ่งเป็นข้อสอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ทปอ.นำมาใช้เพื่อมาถ่วงค่าน้ำหนัก GPAX ของนักเรียน เนื่องจากคะแนน GPAX ของแต่ละโรงเรียนมีมาตรฐานแตกต่างกัน จึงต้องใช้คะแนนโอเน็ตเอามาถ่วงน้ำหนัก แต่เมื่อ ศธ.มีนโยบายยกเลิกสอบโอเน็ตในปีการศึกษา 2564 ทำให้ ทปอ.ไม่มีคะแนนโอเน็ตมาถ่วงน้ำหนักคะแนน GPAX ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงการใช้คะแนนโอเน็ต จึงไม่ต้องประกาศล่วงหน้าก็ได้

“เมื่อไม่มีการสอบโอเน็ตแล้ว จะส่งผลต่อทีแคสปีการศึกษา 2565 ที่ไม่มีคะแนนโอเน็ตมาถ่วงน้ำหนักคะแนน GPAX ทำให้เกณฑ์การคัดเลือกในรูปแบบแอดมิสชั่นส์ 2 ต้องยุติการใช้งาน เพราะขณะนี้ระบบทีแคสมีการคัดเลือก 5 รูปแบบ ซึ่งมากพอที่จะคัดเลือกได้อยู่แล้ว ดังนั้น ในทีแคส ปีการศึกษา 2565 จะเหลือรูปแบบการคัดเลือกแอดมิสชั่นส์ 1 แค่รูปแบบเดียว ซึ่งการยกเลิกรูปแบบแอดมิสชั่นส์ 2 ไม่ส่งผลกระทบต่อการคัดเลือกในระบบทีแคส แต่นักเรียนยังมีข้อกังวลว่าเกณฑ์การคัดเลือกของแอดมิสชั่นส์ 1 ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกเอง และใช้คะแนนสอบเหมือนแอดมิสชั่นส์ 2 แต่ต่างกันตรงที่ไม่ใช้คะแนน GAPX มาเป็นสัดส่วน หรือบางสาขาใช้คะแนน GPAX แต่กำหนดไว้ในเกณฑ์ที่สูง ซึ่งในทีแคสปีการศึกษา 2564 พบว่าแอดมิสชั่นส์ 1 บางสาขากำหนดคะแนน GPAX ไว้สูง ทำให้นักเรียนบางคนไม่สามารถสมัครได้ ต้องรอสมัครแอดมิสชั่นส์ 2 ที่ไม่กำหนดคะแนน GPAX ขั้นต่ำ” นายพีระพงศ์ กล่าว

นายพีระพงศ์กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ระบบทีแคส ปีการศึกษา 2565 หลายคนกังวลว่าจะไม่สามารถสมัครได้ ซึ่ง ทปอ.รับทราบความกังวล ดังนั้น รอบแอดมิสชั่นส์ในทีแคส ปีการศึกษา 2565 จึงต้องปรับ และทบทวนคุณสมบัติของผู้สมัคร เพื่อให้นักเรียนสมัครคัดเลือกได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะไปทบทวน และปรับคุณสมบัติของผู้สมัครใหม่ ซึ่งอาจจะปรับคุณสมบัติการคัดเลือก เพราะรูปแบบการคัดเลือกแอดมิสชั่นส์ 1 ทปอ.ให้อิสระมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนเกณฑ์การคัดเลือกอยู่แล้ว และข้อสอบยังใช้ข้อสอบเดิม คือ 9 วิชาสามัญ การทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) อย่างไรก็ตาม ปีการศึกษา 2564 ถือเป็นปีแรกที่ได้เรียกตัวสำรองขึ้นมาด้วย ส่วนทีแคส ปีการศึกษา 2565 รอบแอดมิสชั่นส์ จะเรียกตัวสำรองด้วย โดยจะทำการเคลียร์ริ่ง 2 รอบ

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image