ศธ.ออกประกาศบุคลากร ที่พักในจ.สมุทรสาคร ทำงานที่บ้าน

ศธ.ออกประกาศบุคลากร ที่พักในจ.สมุทรสาคร ทำงานที่บ้าน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ลงนามในประกาศศธ.  เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ความว่า รัฐมนตรีว่าการศธ. ได้หารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของศธ.แล้ว  เห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ในขณะนี้ จึงออกประกาศ ดังนี้ 1. ให้บุคลากรทั้งหมดในสังกัดหรือในกำกับศธ.ที่มีภูมิลำเนาหรือพักอาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร หรือที่เข้าไปหรือเดินทางผ่านจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดและในกำกับในจังหวัดสมุทรสาคร ให้ผู้บริหารมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้ใช้อินเทอร์เน็ต เช่น ประชุมทางไกล เปิดเครื่องมือสื่อสารให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา โดยกำหนดวิธีการที่ชัดเจนและเหมาะสมในการมอบหมายงานในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้าน รวมถึงการรายงานผลที่ปฏิบัติไปในช่วงที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานด้วย

2.หน่วยงานในสังกัดหรือกำกับศธ.ในจังหวัดสมุทรสาครให้ผู้บริหารงานแต่ละหน่วยงานมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เช่น การประชุมทางไกล  เปิดเครื่องมือสื่อสารให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา  และให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 25% ของบุคลากรทั้งหมด และข้อ3 ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานตามข้อ1 และ2 กำหนดวิธีการที่ชัดเจน และเหมาะสมในการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้าน รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image