ขรก.มหา’ลัยเฮ! อว.ขอ 7 พันล.เพิ่มเงินเดือนเท่าครู

ขรก.มหา’ลัยเฮ! อว.ขอ 7 พันล.เพิ่มเงินเดือนเท่าครู
นายเชษฐา ทรัพย์เย็น ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้หารือและมีมติเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น หรือแหล่งงบประมาณตามที่เห็นควร เพื่อแก้ไขเยียวยาให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นจำนวน 35,984 คน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 7,026,125,778 บาท เป็นการเพิ่มเงินเดือนร้อยละ 8 สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าศาสตราจารย์หรือร้อยละ 3 สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ แล้วแต่กรณี วันที่ 31 มีนาคม 2554 ของแต่ละราย มาปรับเข้าไปในอัตราเงินเดือนปัจจุบัน กรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งยังคงสถานภาพอยู่ในปัจจุบันซึ่งถือเป็นการปรับฐานเงินเดือน

นายเชษฐา กล่าวต่อว่า เรื่องความเหลื่อมล้ำเงินเดือนร้อยละ 8 ของข้าราชการมหาวิทยาลัยและครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมานานตั้งแต่ปี 2554 และที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) และองค์กรเครือข่าย เช่น ชมรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ชขอท.) ได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาตลอด ซึ่งรัฐมนตรีว่าการอว.รับทราบปัญหา และเร่งผลักดัน กระทั่งที่ประชุมก.พ.อ.มีมติแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา และลดความเหลื่อมล้ำ จากนี้ต้องรอการพิจารณาของครม.ถือเป็นข่าวดีรับปีใหม่ 2564

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image