สทศ.เล็งคุย ทปอ.จัดสารพัดสอบ ปม น.ร.จี้เลื่อน ‘โอเน็ต-GAT-PAT-9วิชาสามัญ’

สทศ.เล็งคุย ทปอ.จัดสารพัดสอบ ปม น.ร.จี้เลื่อน ‘โอเน็ต-GAT-PAT-9วิชาสามัญ’

เลื่อนสอบ – นางศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า กรณีที่นักเรียนระดับชั้น ม.6 ออกมาเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เลื่อนการจัดสอบปลายภาค รวมทั้ง การทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ (โอเน็ต) การสอบ 9 วิชาสามัญ ได้หรือไม่ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ทำให้นักเรียนต้องเรียนออนไลน์ ซึ่งเรียนไม่รู้เรื่อง และมีการบ้านจำนวนมาก จนไม่มีเวลาอ่านหนังสือ ทำให้เกิดความเครียดนั้น สทศ.ยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนักเรียน อย่างไรก็ตามการ สทศ.จะดำเนินการจัดสอบให้กับ ทปอ.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่นำผลคะแนนไปใช้

“การจะเลื่อนสอบด้วยสถานการณ์ใดก็ตาม สทศ.ต้องถาม ทปอ.ว่าจะเลื่อนวันนำผลคะแนนไปใช้ได้หรือไม่ หาก ทปอ.มีมติเลื่อนวันสอบออกไป สทศ.ไม่มีปัญหา สามารถดำเนินการจัดสอบได้ ซึ่ง สทศ.เข้าใจ เนื่องจากขณะนี้มีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นักเรียนอาจเข้าสอบยาก อย่างไรก็ตาม สทศ.จะเร่งหารือ ทปอ.ภายในเดือนนี้ ว่าจะเลื่อนสอบให้นักเรียนหรือไม่” นางศิริดา กล่าว

นางศิริดากล่าวต่อว่า ส่วนการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 และการสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (วีเน็ต) ปีการศึกษา 2563 ที่ ศธ.กำหนดให้นักเรียนสมัครสอบตามความสมัครใจนั้น กรณีการสอบโอเน็ต จะเป็นการสอบที่สนามสอบเท่านั้น เนื่องจากผู้เข้าสอบมีจำนวนมาก เพราะหากจะใช้การสอบออนไลน์ อุปกรณ์ก็ยังไม่มีความพร้อม และนักเรียนมีความพร้อมไม่เท่ากันด้วย ส่วนการสอบวีเน็ต จะเป็นการสอบออนไลน์ทั้งหมด เพราะผู้สอบมีจำนวนน้อย และมีอุปกรณ์รองรับได้อย่างเพียงพอ ส่วนปีการศึกษา 2563 จะมีผู้สอบโอเน็ตจำนวนเท่าใดนั้น ต้องดูว่ามีหน่วยงานไหนจะนำคะแนนสอบโอเน็ตไปใช้บ้าง ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนสังกัดอื่นๆ เช่น โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นต้น ที่ยื่นความประสงค์มาว่ามีนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ต้องการสอบโอเน็ตกว่า 530 แห่งแล้ว

“ขณะนี้ สทศ.ประเมินสถานการณ์วันต่อวันว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอย่างไร โดยการจัดการสอบจะต้องมีการเว้นระยะห่าง และให้ทุกสนามสอบเตรียมเจลล้างมือ หน้ากากอนามัยให้กับผู้เข้าสอบทุกคน และระหว่างสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ส่วนจะใช้งบประมาณในการจัดสอบมากขึ้นหรือไม่ ต้องดูก่อนว่ามีนักเรียนประสงค์เข้าสอบกี่คน อย่างไรก็ตาม สทศ.จะพยายามบริหารจัดการภายในงบที่มีอยู่” นางศิริดา กล่าว

ด้านนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า กรณีที่นักเรียนเรียกร้องขอให้เลื่อนสอบปลายภาคนั้น สพฐ.ได้กำหนดแค่วันเปิด และปิดภาคเรียนเท่านั้น ส่วนการสอบปลายภาค โรงเรียนจะเป็นผู้กำหนด ซึ่งโรงเรียนสามารถกำหนดรูปแบบการสอบปลายภาคภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ โดยจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก เช่น หากโรงเรียนมีความสามารถที่จะจัดสอบปลายภาคทางออนไลน์ได้ เพราะมีระบบควบคุมที่ดี และเชื่อว่านักเรียนทำข้อสอบด้วยตนเอง โรงเรียนก็สามารถจัดสอบได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จากการที่โควิด-19 ระบาดรอบแรก ศธ.ได้กำหนดเปิดปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 ใหม่ไว้แล้ว โดยภาคเรียนที่ 2 จะเปิดวันที่ 1 ธันวาคม – 9 เมษายน ซึ่งทำให้การสอบปลายภาคเลื่อนไปอยู่แล้ว

“ถ้าจะขอเลื่อนสอบปลายภาค หรือการสอบอื่นๆ จะต้องทำทั้งระบบ ต้องหารือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การเลื่อนสอบนั้นสัมพันธ์กันทั้งระบบ จะทำในส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ ทั้งนี้ ต้องดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปก่อน ถ้าภายในวันที่ 31 มกราคม มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ก็ไม่ต้องเลื่อนการสอน หรือเลื่อนอะไรเลย เพราะเดือนกุมภาพันธ์จะสามารถกลับมาเปิดเรียนตามปกติได้อยู่แล้ว แต่ถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้น ทุกหน่วยงานจะมาหารือร่วมกันว่าควรจะทำอย่างไร” นายอัมพร กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon