“นิสิตรัฐศาสตร์” เรียกร้องผู้บริหารจุฬาฯ ลดค่าเรียน 50% ยกเว้นค่าหอพักให้นักศึกษาอยู่ฟรี “เนติวิทย์” เปิดนิสิตร่วมลงชื่อ

“นิสิตรัฐศาสตร์” เรียกร้องผู้บริหารจุฬาฯ ลดค่าเรียน 50% ยกเว้นค่าหอพักให้นักศึกษาอยู่ฟรี “เนติวิทย์” เปิดนิสิตร่วมลงชื่อ

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.64 นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นายกสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทวิตข้อความเพื่อ เชิญชวน นิสิตจุฬาฯ ทุกคณะร่วมลงชื่อสนับสนุนเพื่อเรียกร้องให้ ทางมหาวิทยาลัยลดค่าเล่าเรียนจากมาตรการการเรียนการสอนทางออนไลน์ โดยระบุว่า ขอเชิญชวนนิสิตจุฬาฯทุกคณะร่วมลงชื่อสนับสนุน 5 ข้อเสนอถึงจุฬาฯเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากมาตราการเรียนออนไลน์ที่เสนอโดยสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ อย่านิ่งเฉยต่อสิทธิของเราที่พึงมีพึงได้ กลายเป็นชะตากรรมที่เราต้องทนทุกข์ครับ”
ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวสืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 64 ทาง สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เสนอข้อเรียกร้องต่อทางมหาวิทยาลัยจำนวน 5 ข้อ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากมาตรการเรียนและสอนออนไลน์ โดยมีรายละเอียดคือ
เนื่องด้วยประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 มาตรการบรรเทาผลกระทบสืบเนื่องจากนโยบายดังกล่าวนั้น ยังขาดซึ่งความครอบคลุมและความได้สัดส่วนเมื่อเทียบกับความเดือดร้อนที่นิสิต คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย รวมถึงผู้คนที่มีปฏิสัมพันธ์ในพื้นที่มหาวิทยาลัยต้องเผชิญ
สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์จึงขอเรียกร้องต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ออกมาตรการเพิ่มเติม 5 ข้อ ดังนี้
1. ลดค่าเล่าเรียน 50% ของทุกคณะ สำนักวิชา ทุกหลักสูตร
2. เปิดพื้นที่ส่วนกลางและห้องสมุดในมหาวิทยาลัย
3. ยกเว้นค่าหอพักนิสิตประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
4. ช่วยเจรจาด้านสัญญากับหอพักภายนอก
5. ลดค่าเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ
ซึ่งแต่ละข้อเสนอมีรายละเอียดคือ
1. ลดค่าเล่าเรียนร้อยละ 50 ทุกหลักสูตรของคณะ/สถาบัน/สำนักวิชา
เมื่อเทียบความรุนแรงและผลกระทบรอบด้านที่นิสิตต้องเผชิญ การลดค่าเล่าเรียนเป็นจำนวนเพียง 10% ของค่าเล่าเรียนทั้งหมดขาดซึ่งความได้สัดส่วนต่อผลกระทบดังกล่าว ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มอัตราส่วนของการลดค่าเล่าเรียนเป็นร้อยละ 50 ของค่าเล่าเรียนทั้งหมดในทุกคณะ/สถาบัน/สำนักวิชา
2. เปิดพื้นที่ส่วนกลางและห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัย
เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับการเรียนการสอนและการทำงานออนไลน์ จึงขอเรียกร้องให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดพื้นที่ส่วนกลางและห้องสมุด ควบคู่กับมาตรการคัดกรองและบริการด้านสุขอนามัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย และสาธารณชน อนึ่ง การปฏิบัติตามข้อเรียกร้องนี้ไม่ขัดกับประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมฉบับล่าสุด ณ ปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) แต่อย่างใด
3. ยกเว้นค่าหอพักนิสิตประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
สืบเนื่องจากการประกาศเพิ่มเติมฉบับที่ 4 โดยสำนักงานหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ระบุถึงการงดเว้นค่าหอพักประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จึงทำให้นิสิตที่ไม่อาจดำเนินการเก็บสัมภาระภายในกรอบเวลาเดิม หรือ ต้องปฏิบัติตามนโยบายกักตัว 14 วันในกรณีที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดไม่อาจดำเนินการได้ภายในเดือนมกราคม 2564 แต่ยังต้องชำระค่าหอพักในเดือนกุมภาพันธ์ ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ จึงขอเรียกร้องให้สำนักงานหอพัก ภายใต้กำกับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการงดเว้นค่าหอพักประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อลดภาระและอำนวยความสะดวกให้กับนิสิตหอพักที่ประสงค์ย้ายออก
4. ช่วยเจรจาด้านสัญญาเช่ากับหอพักภายนอก
เพื่อให้ความช่วยเหลือกับนิสิต คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยที่มีสัญญาพักอาศัยกับหอพักนอกกำกับมหาวิทยาลัย จึงขอเรียกร้องให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดเตรียมบุคลากรเพื่อให้คำปรึกษาและ/หรือ ช่วยต่อรองลดค่าเช่าหรือยกเลิกสัญญาเข้าพักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน
5. ลดค่าเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่การดูแลของสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ
เนื่องจากผลกระทบต่อเนื่องทางเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้รายได้ของผู้ประกอบการรายย่อยลดลงเป็นจำนวนมาก จึงขอเรียกร้องให้สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้กำกับของมหาวิทยาลัยลดค่าเช่าพื้นที่กับผู้ประกอบการรายย่อยเป็นจำนวนร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 เดือน และผ่อนปรนหลักเกณฑ์พื้นฐานสำหรับการรับสิทธิ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนของผู้ประกอบการรายย่อย
.
ร่วมลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องทั้ง 5 ข้อ ได้ที่
เพื่อเป็นแรงผลักดันข้อเรียกร้องต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไป
.
สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21 มกราคม 2564

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ส.ส.ปทุมธานี ป้อง “อนุทิน” อัดก้าวไกล หยุดพูดเรื่องซื้องูเห่า สร้างความเกลียดชัง
บทความถัดไปแชร์พรึบ! โชเฟอร์แต่งรถคล้ายตร. ติดป้าย ‘สภ.รถบรรทุก-POLICE’ โซเชียลวิจารณ์ยับ