สวนกุหลาบ-วัดราชบพิธ เซ็นประกาศปิดสถานศึกษา 1-5 ก.พ. ห่วงโควิด ให้เรียนหรือสอบออนไลน์

สวนกุหลาบ-วัดราชบพิธ เซ็นประกาศปิดสถานศึกษา 1-5 ก.พ. ห่วงโควิด ให้เรียนหรือสอบออนไลน์

เมื่อวันที่ 28 มกราคม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ออกประกาศเรื่องการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) โดยอ้างอิงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่องการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ ศธ. ซึ่งประกาศออกมาวานนี้ (27 มกราคม)

ทั้งนี้ ในข้อ 2 ได้ระบุถึงการให้ปิดกาเรียนการสอนใน จ.สมุทรสาคร ต่อไป เนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ ศบค.กำหนด และสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังมีอยู่จำนวนมาก

ซึ่งนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีภูมิลำเนาและพักอาศัยอยู่ใน จ.สมุทรสาคร ที่ต้องเดินทางมาโรงเรียนโดยรถประจำทางสาธารณะ โรงเรียนจึงตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ความมั่นใจของผู้ปกครอง และสภาพความพร้อมของโรงเรียน อีกทั้งเพื่อลดปัจจัยและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคโควิด-19

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 (1) ของระเบียบ ศธ.ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 3 กันยายน 2558 จึงปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 (ฉบับที่ 4)

ทั้งนี้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย แจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเรียนในรูปแบบออนไลน์ และเปิดเรียนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

อ่านข่าว : ศบค. เคาะเปิดเรียน 1 ก.พ.จับตาจว.เสี่ยงให้สลับวันเรียน ‘สุมทรสาคร’ ยังเสี่ยงให้เรียนออนไลน์ต่อ
“ณัฏฐพล”ย้ำโรงเรียนใน กทม.-ปริมณฑล เปิด 1 ก.พ. ปรับเรียนสลับเวลา ไม่เกินห้องละ 25 คน

ขณะเดียวกัน โรงเรียนวัดราชบพิธ ได้ออกประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 5) โดยมีใจความสำคัญคือ ปิดสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ ระหว่างการปิดสถานศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วงวัดการประเมินและสอบกลางภาค (1-5 ก.พ.64) ให้ครูผู้สอนติดตามภาระงาน เก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน หรือจัดให้มีการสอบออนไลน์ตามประกาศโรงเรียนวัดราชบพิธ เรื่อง การวัดและการประเมินผลการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

นอกจากนี้ ให้ยกเลิกการนัดหมายนักเรียนมาทำกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนทุกกรณี จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon