นายกสภา มธ.เซ็นคำสั่ง ‘รศ.ดร.เกศินี’ นั่งรักษาการแทนอธิการบดี จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

นายกสภา มธ.เซ็นคำสั่ง ‘รศ.ดร.เกศินี’ นั่งรักษาการแทนอธิการบดี จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามออกประกาศคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 181/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี ระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รศ.ดร.เกศินี วิฑูรชาติ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น

เนื่องจาก รศ.ดร.เกศินี วิฑูรชาติ จะดำรงตำแหน่งดังกล่าวครบวาระในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 และขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการนำความบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีคนใหม่ ฉะนั้น เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปโดยเรียบร้อย และเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2548 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จึงแต่งตั้ง รศ.ดร.เกศินี วิฑูรชาติ เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีคนใหม่

อ่านข่าว : มติสภามหาวิทยาลัย ตั้ง ‘รศ.ดร.เกศินี’ เป็นอธิการบดี ธรรมศาสตร์ อีกสมัย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กรมชลประทานปรับเพิ่มระบายน้ำ รับมือน้ำทะเลหนุนปลายสัปดาห์นี้
บทความถัดไปโซลชาร์ชมเจมส์เรียกความมั่นใจ แย้มไม่หมดหวังลุ้นแชมป์ ชี้ฟุตบอลมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นได้เสมอ