‘สทศ.’ เลื่อนสอบโอเน็ต ม.6 เหตุตรงวันเลือกตั้งเทศบาล หวังให้ น.ร.ใช้สิทธิตามประชาธิปไตย

‘สทศ.’ เลื่อนสอบโอเน็ต ม.6 เหตุตรงวันเลือกตั้งเทศบาล หวังให้ น.ร.ใช้สิทธิตามประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม นางศิริดา บุรชาติ ผู้ อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยกรณีที่มีข้อเรียกร้องให้เลื่อนเลื่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแห่งชาติ หรือโอเน็ต วันที่ 27-28 มีนาคม การสอบความถนัดทั่วไปหรือGAT และความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือPAT วันที่ 20-23 มีนาคม และ 9 วิชาสามัญ วันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 ซึ่งตรงกับวันสอบปลายภาคของโรงเรียนและตรงกับวันเกณฑ์ทหารนั้น ว่า ทางสทศ. ขอเรียนว่าระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ที่กำหนดโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยมีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เช่น ทปอ. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สทศ. เป็นต้น ซึ่งในการกำหนดขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ช่วงเวลารับสมัคร วันเวลาสอบ ประกาศผลสอบ การใช้ประโยชน์ของผลสอบ และขั้นตอนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนั้น ในส่วนของ สทศ. ในฐานะหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ ขอชี้แจงในส่วนที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจ กล่าวคือ ในการทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ สทศ. ได้รับมอบหมายจาก ทปอ. ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดการทดสอบ และได้กำหนดวันเวลาในการสอบ โดยคำนึงถึงระยะเวลาช่วงการใช้ประโยชน์ของผลคะแนน การจัดการเรียนการสอน และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับปีการศึกษา ดังนั้น การจะเปลี่ยนแปลงวันสอบ จึงต้องคำนึงถึงผลกระทบกับขั้นตอนและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องดังกล่าวด้วย

นางศิริดา กล่าวต่อว่า ส่วนการจัดการทดสอบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 นี้ สทศ. ได้เตรียมการและมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและเป็นไปตามมาตรการที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขกำหนด นอกจากนี้ ยังได้หารือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว จาก ทปอ. แล้ว ส่วนวันสอบวิชาสามัญ ที่จะมีการสอบวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 ซึ่งตรงกับการเกณฑ์ทหาร คือวันที่ 1 -20 เมษายนั้น ในส่วนของ สทศ. มีหน้าที่บริหารจัดการการทดสอบตามที่ได้รับมอบหมายจาก ทปอ. ดังนั้น การที่จะเลื่อนวันสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ สทศ. ต้องพิจารณาหารือร่วมกับ ทปอ.อีกครั้ง

“ในส่วนของวันสอบโอเน็ต ม.6 สอบวันที่ 27 – 28 มีนาคมซึ่งตรงกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จากการประชุมคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้พิจารณาถึงความสำคัญของการใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตย และเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นักเรียนชั้นม. 6 ยังสามารถเข้าสอบโอเน็ตได้ โดยยังอยู่ในวิสัยที่ สทศ. จะบริหารจัดการการสอบ ตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรให้เลื่อนกำหนดการทดสอบโอเน็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่มีกำหนดการสอบในวันที่ 28 มีนาคม ไปเป็นวันที่ 29 มีนาคมแทน โดยเวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา และระยะเวลา ให้เป็นไปตามตารางสอบเดิม” นางศิริดา กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เผยไทม์ไลน์ เด็กหญิงวัย 2 ขวบ ป่วยโควิดที่หัวหิน มีประวัติญาติที่สมุทรสาคร ติดเชื้อ 7 ราย
บทความถัดไป“บ้านปู เพาเวอร์” โชว์ผลประกอบการ มุ่งขยายพอร์ตเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน