สพฐ.พร้อมรับนักเรียนปี’64กำชับ เขตพื้นที่ฯคุมโรงเรียนโปร่งใส-เป็นธรรม

สพฐ.พร้อมรับนักเรียนปี’64กำชับ เขตพื้นที่ฯคุมโรงเรียนโปร่งใส-เป็นธรรม 

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564  พร้อมทั้งคู่มือการรับนักเรียน ไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) และสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศได้ปฏิบัติ นั้น ตนได้ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พบว่าในการเตรียมการรับนักเรียนไม่มีปัญหาอะไร  ซึ่งในส่วนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จะมีการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในวันที่ 6 มีนาคมนี้ ที่สนามสอบเมืองทองธานี เพียงสนามเดียว โดยมีผู้สมัครสอบ จำนวน 12,765 จากทั่วประเทศ มีการจัดห้องสอบแบ่ง ตามลำดับสถานการณ์ความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 )  ทั้งนี้ ได้มีการขออนุญาตดำเนินการจัดสอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรียบร้อยแล้ว

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า สำหรับโรงเรียนกลุ่มอื่นๆก็ดำเนินการไปตามปฏิทินการรับนักเรียน เช่น โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ จะรับสมัครนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษาปีที่ 1ในระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคมนี้ เป็นต้น ทั้งนี้ ในส่วนของปฏิทินการรับนักเรียนได้มีการเลื่อนวันจับฉลาก วันประกาศผล และวันรายงานตัว ของนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา จากวันที่ 28 มีนาคม  ซึ่งตรงกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เป็นวันที่ 4 เมษายน และกำหนดวันมอบตัวจากวันที่ 4 เมษายน เป็นวันที่ 6 เมษายน 2564 นอกนั้นคงเดิม

นายอัมพร กล่าวต่อไปว่า  จากการประกาศ เพิ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)ใหม่  ส่งผลกระทบเรื่องคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษานั้น  สพฐ.ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ต่างๆ ออกคำสั่งรองรับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติทั้งหมดไปแล้ว ส่วนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ไปออกแบบแก้ไขปัญหาให้มีความคล่องตัวและตรงกับบริบทของแต่ละจังหวัด แต่ต้องไม่ขัดกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการรับนักเรียนที่ สพฐ.กำหนด รวมถึงกำชับให้เขตพื้นที่ฯสอดส่องดูแลให้สถานศึกษาดูแลเรื่องการรับนักเรียนด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)อย่างเคร่งครัด

“ สำหรับข้อกังวลของนักเรียนและผู้ปกครอง ว่าความรู้จะไม่เพียงพอต่อการสอบ เพราะต้องเรียนออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 นั้น  เรื่องความวิตกกังวลห้าม ไม่ได้แต่อยากสื่อสารไปยังผู้ปกครองและนักเรียน ว่า อย่าวิตกกังวล การสอบปีนี้ได้กำชับให้ทุกโรงเรียนออกเนื้อหาในการสอบเข้าเรียนต่อ โดยคำนึงถึงเนื้อหาในภาคเรียนที่ 1 หรือ ชั้น ม.1 , ม.2 เป็นหลักในการสอบเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 หรือ สอบถ้าสอบชั้น ม.1 ก็ดูเนื้อหาชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 หรือเนื้อหาของชั้น ป. 4 , ป.5 เป็นเนื้อหาในการสอบมากขึ้น เพื่อไม่ให้นักเรียนเหลื่อมล้ำกันมาก ซึ่งทุกคนก็รู้ว่าปีนี้ไม่ปกติ และคนออกข้อสอบก็คำนึงถึงเรื่องนี้อยู่แล้ว” นายอัมพร กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เคลื่อนไหวแล้ว! เฟี้ยว์ฟ้าว เชื่อพญานาคมีจริงเพราะมีจิตศรัทธา ลั่นขอกลับไปเคลียร์ปัญหาทางโลกก่อน
บทความถัดไป‘อนุทิน’ ชี้ชัด กัญชา กัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจแล้ว เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่ม