สอบ GAT/PAT วันแรกราบรื่น ไม่พบปัญหา

สอบ GAT/PAT วันแรกราบรื่น ไม่พบปัญหา

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม น.ส.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ.ได้กำหนดการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไปหรือ GAT และวิชาความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพหรือ PAT ประจำปีการศึกษา 2564ระหว่างวันที่ 20 – 23 มีนาคม 2564 ณ สนามสอบ 209 แห่งทั่วประเทศ ผู้มีสิทธิ์สอบ 257,274 คน นั้น ภาพรวมการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหา โดย ในช่วงเช้า สอบวิชา GAT ความถนัดทั่วไป ผู้มีสิทธิ์สอบ 254,214 คน สำหรับในช่วงบ่าย เป็นการสอบวิชา PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ผู้มีสิทธิ์สอบ 196,519 คน ซึ่งในการจัดสอบ GAT/PAT ศูนย์สอบและสนามสอบได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและตามมาตรการป้องกันฯ ของแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในกลุ่มผู้เข้าสอบที่มีไข้ ไอ จาม ฯลฯ สนามสอบได้มีการคัดกรองและจัดแยกผู้เข้าสอบกลุ่มดังกล่าวออกจากห้องสอบปกติ โดยจัดให้สอบในห้องพิเศษ เพื่อดูแลและเฝ้าระวัง

ผู้อำนวยการสทศ. กล่าวต่อว่า สำหรับกลุ่มผู้เข้าสอบที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง สทศ. ได้รับการประสานงานจากศูนย์สอบและโรงเรียน โดยในวันสอบ ทาง สทศ. ศูนย์สอบ และสนามสอบ ได้คัดแยกผู้เข้าสอบในกลุ่มดังกล่าวให้มาสอบในสถานที่และห้องสอบที่จัดเตรียมไว้ให้พิเศษ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขกำกับดูแลการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ สำหรับโรงเรียนที่สนามสอบและอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19   สทศ. ได้มีมาตรการป้องกันที่เข้มข้น มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสนามสอบ เพื่อร่วมคัดกรอง วัดอุณหภูมิ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด  ซึ่งการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon