คณะท่องเที่ยวฯ มธบ.ปรับใหญ่ 2 หลักสูตร ‘อีเวนต์-โรงแรม’

คณะท่องเที่ยวฯ มธบ.ปรับใหญ่ 2 หลักสูตร ‘อีเวนต์-โรงแรม’

ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า มธบ.เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยที่เปิดสอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมมายาวนานกว่า 30 ปี จึงเชี่ยวชาญในการสอนด้านนี้ โดยหลักสูตรการท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์ มีการบูรณาการการสอน และใช้สิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนการเรียนรู้ด้านธุรกิจการบิน ร่วมกับวิทยาลัยพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน และหลักสูตรการโรงแรมและธุรกิจอาหาร มีการบูรณาการการสอน และใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกับวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

“หลักสูตรการท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์ ได้ปรับปรุงรายวิชาให้ใหม่ และทันสมัย โดยกลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เพิ่มวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังเพิ่มกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอีเวนต์ โดยครอบคลุมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจไมซ์ (MICE) ทุกประเภท ส่วนหลักสูตรการโรงแรมและธุรกิจร้านอาหาร ได้ปรับปรุงรายวิชาใหม่ให้สอดคล้องกับธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเน้นด้านการดูแลสุขภาพ นวัตกรรมการบริการและดิจิทัล ซึ่งจะเป็นความต้องการของธุรกิจโรงแรมหลังสถานการณ์การระบาดใหญ่โควิด-19 นอกจากนี้ ยังเพิ่มการสอนวิชาด้านอาหารที่ทันสมัย สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ และมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์การทำงาน และบริหารโรงแรมในเครือระดับโลก” ผศ.ดร.มณฑกานติ กล่าว

ผศ.ดร.มณฑกานติกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ระหว่างการศึกษายังมี DPU PLACE โรงแรมระดับ 4 ดาว สำหรับฝึกปฏิบัติในบรรยากาศเหมือนจริง มีโปรแกรมบริหารจัดการโรงแรม PMS ที่ทันสมัย และที่นิยมใช้ในโรงแรมสากล นอกจากนี้ ยังมีห้องจัดเลี้ยงขนาดต่างๆ ที่หลากหลาย สำหรับการฝึกปฏิบัติจริง หลังจบการศึกษา นอกจากทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและย่อม เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การบริการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดอีเวนต์ หรือเจ้าของกิจการที่พักแรม ร้านอาหารเบเกอรี่ ร้านกาแฟ ก็สามารถทำได้ เพราะหลักสูตรยังสอดแทรกทักษะความเป็นผู้ประกอบการเข้าไปในรายวิชาของทุกคณะด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image