รายงาน : ส่องนวัตกรรม เครื่องตรวจ-ส่งข้อมูลคนไข้ระยะไกล

รายงาน : ส่องนวัตกรรม เครื่องตรวจ-ส่งข้อมูลคนไข้ระยะไกล

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่จำนวนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลง ทั้งยังมีการติดเชื้อในคลัสเตอร์ต่างๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้ง จำนวนผู้ป่วยวิกฤต และผู้ป่วยโคม่า ไปจนถึงจำนวนผู้เสียชีวิต ที่ยังพุ่งไม่หยุด

ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทาง ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ได้นำร่องนวัตกรรมตรวจ และส่งข้อมูลคนไข้ระยะไกลแห่งแรกในประเทศ ซึ่งลดความแออัดผู้ป่วยช่วงโควิด-19 ได้กว่า 50%

รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เล่าว่า ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ นำ เครื่อง remote monitoring หรือ เครื่องตรวจและส่งข้อมูลคนไข้ระยะไกล ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ล่าสุดมาใช้ในการตรวจ และส่งข้อมูลทางการแพทย์ในผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยเครื่องดังกล่าวเป็นการใช้เทคโนโลยี และแอพพลิเคชั่น เพื่อช่วยติดตามอาการในกลุ่มคนไข้ที่ติดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางข้ามจังหวัดมาตรวจอาการกับแพทย์ที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ทำให้สามารถตรวจติดตามอาการคนไข้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดใกล้เคียง

ทั้งนี้ คนไข้สามารถไปตรวจกับแพทย์ที่โรงพยาบาลจังหวัดของตนเอง ซึ่งเป็นเครือข่ายของศูนย์ฯ โดยแพทย์จะใช้รีโมทควบคุม และอ่านสัญญาณจากเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจในตัวคนไข้ ซึ่งข้อมูลต่างๆ จะปรากฏบนหน้าจอ tablet PC ที่เครื่องศูนย์กลางข้อมูลที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ทำให้แพทย์สามารถตรวจติดตามการรักษาได้อย่างสะดวกรวดเร็วเหมือนมาตรวจจริงที่โรงพยาบาล

ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ กล่าวว่า ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เป็นแห่งแรกในประเทศ ที่นำเทคโนโลยีทางการแพทย์ดังกล่าวมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยนำร่องไปยังโรงพยาบาลในเครือข่าย 8 จังหวัดก่อน และในอนาคตอันใกล้ จะครอบคลุมทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ซึ่งการนำเทคโนโลโลยี remote monitoring มาใช้ในการตรวจติดตามอาการผู้ป่วยโรคหัวใจ นอกจากจะช่วยลดขั้นตอนการเดินทางมาโรงพยาบาลข้ามจังหวัด เป็นการลดเวลา และค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวผู้ป่วยแล้ว ยังช่วยลดความแออัดของจำนวนผู้ป่วยที่มาตรวจรักษาภายในโรงพยาบาลได้กว่า 50% ในช่วงของการเฝ้าระวังการระบาดขอโควิด-19 อีกด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon