เด็กมอขอแจม : ค้นหา-พัฒนาตัวเอง ช่วงสถานการณ์โควิด-19

เด็กมอขอแจม : ค้นหา-พัฒนาตัวเอง ช่วงสถานการณ์โควิด-19

ม พงษ์ชฎิล สมิตะมาน หรือ ต้อง บัณฑิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ผมได้รับเลือกให้เป็นนิสิตต้นแบบของคณะสังคมศาสตร์ คือนิสิตที่ประพฤติปฏิบัติตัวถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ทั้งเรื่องการแต่งกาย และเรื่องแบบอย่างการใช้ชีวิตมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นต้นแบบให้น้องชั้นปีที่ 1 ได้รู้จักปรับตัว

ผมจบนิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ผมชอบสาขานิติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม เนื่องจากมีโอกาสไปแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ก็ค้นพบว่าตัวเองชอบตั้งแต่นั้น อีกสิ่งหนึ่งที่ประทับใจคือ เมื่อได้ศึกษาแล้ว ทำให้รู้ว่ากฎหมายมีผลกระทบต่อตัวเรามาก คนที่เรียนนิติศาสตร์ ใช่เพียงอ่านเท่านั้น ยังต้องวิเคราะห์ว่าการกระทำของคนในข่าวเป็นความผิดหรือไม่อย่างไร นี่ถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของสาขานี้

ทั้งเรียน และทำกิจกรรม ผมต้องชั่งน้ำหนักทั้ง 2 เรื่อ ต้องมองว่าสิ่งไหนสำคัญมากกว่ากัน สิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือการเรียน รองลงมา การทำกิจกรรม ผมจึงตั้งปณิธานไว้ว่า เมื่อถึงเวลาเรียนต้องเรียนให้ดีที่สุด เต็มที่ที่สุด และกิจกรรมก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีโอกาสทำกิจกรรม ก็ต้องทำให้สุด โดยเวลาต้องไม่ทับซ้อนกัน

ปัจจุบัน ผมกำลังเรียนเนติบัณฑิต อีกทั้ง ยังฝึกอบรมทนายความ และทำงานควบคู่ไปด้วย การเรียนเนติบัณฑิตยสภา วางแผนลงเรียนเทอมละ 1 กลุ่มวิชา โดย 1 กลุ่มวิชา แบ่งย่อยเป็น 10 วิชา ใช้วิธีเรียนออนไลน์ ผมเรียนย้อนหลังได้ ผมจึงใช้ช่วงเวลาเรียนหลังปฏิบัติงาน และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ผมแบ่งเวลาเรียน เพื่อจะทำงาน และเรียนควบคู่อย่างไม่สะดุด

ผมทำงานระหว่างเรียนเนติบัณฑิต ภายใต้โครงการจ้างงานผู้รับผลกระทบโควิด-19 หรือ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ผมมีโอกาสวางแผนลงมือทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนตำบลบางขันแตก จ.สมุทรสงคราม โดยวางแผนนำจุดเด่นจุดดีของชุมชนมาพัฒนาให้ตรงจุด เพื่อพัฒนาอาชีพคนในชุมชนให้เกิดอัตราการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น เพิ่มรายได้ครัวเรือน

เส้นทางอาชีพของผม เมื่อสอบผ่านเนติบัณฑิตแล้ว และเมื่อมีอายุครบ 25 ปี จึงจะสอบแข่งขันเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา หรืออัยการผู้ช่วยต่อ หากไม่สอบก็นำความรู้ไปใช้ในสายอาชีพอื่นๆ เช่น พนักงานสอบสวน

สถานการณ์โควิด-19 เราทุกคนต้องเว้นระยะห่างทางสังคม ผมมองว่าเป็นข้อดี คือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการหมั่นฝึกฝนพัฒนาตัวเองเป็นอย่างดี เพราะการเรียนส่วนใหญ่เป็นการเรียนระบบออนไลน์ ทำให้ไม่ต้องเข้าเรียน ทบทวนบทเรียนที่ได้ศึกษา ใช้เวลาว่างช่วงนี้ค้นหาพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไป มีเวลาทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ มีโอกาสอยู่กับครอบครัวมากขึ้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon