ด่วน! ศธ.เลื่อนเปิดเทอมอีกรอบ เป็น 14 มิ.ย.

ด่วน! ศธ.เลื่อนเปิดเทอมอีกรอบ เป็น 14 มิ..

ศบค.ไฟเขียว ศธ.เลื่อนเปิดเทอม 1/2564 จากวันที่ 1 มิ..ออกไปอีกเป็นวันที่ 14 มิ.. ‘ตรีนุช’ แจงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง โรงเรียนพื้นที่สีแดงพื้นที่สีส้ม หากต้องการเปิดก่อนทำได้โดยต้องผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อมของ สธ. กรรมการโรคติดต่อจังหวัดอนุญาต ส่วนพื้นที่สีแดงเข้ม 4 จังหวัด กรุงเทพฯนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการ ยังเปิดเรียนไม่ได้

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม น..ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 .. ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) ได้รับทราบให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  จากวันที่ 1 มิถุนายน เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตามที่ ศธ.เสนอเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ทั่วประเทศ มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องเลื่อนการเปิดเทอมออกไป เพื่อความปลอดภัยและระวังป้องกันนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด 19 และเพื่อให้มีระยะเวลารับการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษา และรองรับการย้ายสถานศึกษาของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น

..ตรีนุช กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ดังกล่าวหากมีโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดในพื้นที่ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้นที่สีแดง และพื้นที่ควบคุม หรือ พื้นที่สีส้ม ประสงค์จะดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งนั้น ทำการประเมินความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID Plus ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่มี 44 ข้อโดยต้องผ่านทุกข้อ และต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ ศบค.จังหวัดด้วย เพื่ออนุญาตให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งนั้นสามารถจัดการเรียนการสอนได้ก่อนวันที่ 14 มิถุนายน ส่วนโรงเรียนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม 4 จังหวัด ได้แก่กรุงเทพฯ ,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ หากต้องการเปิดสอนก่อน สามารถจัดการเรียนได้ในรูปแบบการสอนออนไลน์ และ ออนแอร์เท่านั้น และต้องขออนุญาตจาก ศบค.จังหวัดด้วย ทั้งนี้ถึงแม้โรงเรียนจะเปิดไม่พร้อมกัน แต่ต้องปิดเทอมพร้อมกันในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เพื่อไม่กระทบกับปฏิทินการสอบต่างๆ โดยโรงเรียนจะต้องบริหารเรื่องการเรียนชดเชยให้กับนักเรียนเอง

ล่าสุด ศบค.ได้ผ่อนคลายมาตรการการใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากตามระดับสถานการณ์ของพื้นที่ โดยพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ,นนทบุรี,ปทุมธานี และสมุทรปราการ ห้ามใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก จึงเปิดเรียนที่โรงเรียนไม่ได้ ต้องสอนทางออนไลน์ และออนแอร์เท่านั้น สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้นที่สีแดง มี 17 จังหวัด ให้ใช้อาคารสถานที่ฯ เปิดเรียนได้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ส่วนที่เหลือ 56 จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุม หรือ พื้นที่สีส้ม เปิดเรียนได้ตามมาตรการ ศบค. อย่างไรก็ตามขอให้สถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พิจารณารูปแบบการเรียนการสอน โดยยึดหลักความปลอดภัยสูงสุดของเด็ก ครู ผู้ปกครองเป็นที่ตั้ง นักเรียนทุกคนต้องไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้ ไม่บังคับว่าเด็กทุกคนในโรงเรียนเดียวกันต้องเรียนเหมือนกัน การตัดสินใจใช้รูปแบบใดในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ขออนุญาตกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดให้ถูกต้อง และปฏิบัติตามข้อกำหนดของ สธ.อย่างเคร่งครัด..ตรีนุช กล่าว

..ตรีนุช กล่าวต่อว่า ศธ.ไม่ต้องการเลื่อนเปิดเทอม เพราะไม่ต้องการให้นักเรียนพลาดโอกาสในการเรียนรู้ แต่ขณะนี้เราเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติ สาเหตุการเลื่อนเพราะความปลอดภัยของนักเรียน และยังมีครูอีกมากที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน ดังนั้น ศธ.ต้องเร่งผลักดันให้ครูฉีดวัคซีนได้มากที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ทั้งนี้ ศธ.จะทำการประเมินสถานการณ์สถานการณ์ทุกวัน โดยตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.) โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดศธ. เป็นหัวหน้า เพื่อดูแลและรวบรวมข้อมูลช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น ปัญหาเรื่องการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 

ด้านนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สำหรับการรับนักเรียบนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ที่จะสอบในวันที่ 22-23 พฤษภาคมนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้สำรวจพบว่ามีโรงเรียนที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกมี 278 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ สพฐ.ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.อย่างเคร่งครัด และหากนักเรียนสอบไม่ติด ไม่มีที่เรียน ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ได้ตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนไว้แล้วผู้ปกครองสามารถมายื่นเรื่องเพื่อให้ สพท.จัดหาที่เรียนให้นักเรียนได้ทันก่อนเปิดเทอม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon