ราชกิจจาฯเผยแพร่คำสั่ง โอนใบอนุญาตจัดตั้ง มหา’ลัยกรุงเทพ

ราชกิจจาฯเผยแพร่คำสั่ง โอนใบอนุญาตจัดตั้ง มหา’ลัยกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ 82/2564 เรื่องให้โอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ด้วยนายเพชร โอสถานุเคราะห์ และนายรัตน์โอสถานุเคราะห์ ผู้รับใบอนุญาต จัดตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพในการประชุมครั้งที่ 4 ปี การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มีความประสงค์ที่จะโอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้แก่บริษัทบียูโฮลดิ้งส์จำกัด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 101 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 จึงมีคำสั่งให้โอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพให้แก่บริษัทบียูโฮลดิ้งส์จำกัด ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564 เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สาวโร่แจ้งความ ถูก ‘รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ’ ใช้หน้าผากโขกหน้า ได้รับบาดเจ็บ
บทความถัดไปกาญจน์ ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย สะสม 338 เสียชีวิตสะสม 4 ราย