‘ครูโอ๊ะ’ ชงโมเดล Perkins International School ผลิตหนังสือเบรลล์

ครูโอ๊ะชงโมเดล Perkins International School ผลิตหนังสือเบรลล์

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ตนเดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และรับฟังความต้องการการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการทางสายตา ทั้งนี้ จากการเยี่ยมชมการเรียนการสอน สื่อ วิธีการเรียนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ไลน์กลุ่มตลอดจนแผนปฏิรูปการศึกษา เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา ที่ได้รับความร่วมมือจาก 3 สถาบัน ประกอบด้วย Aeress Foundation, Magic years International School และ Perkins International School เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคนตาบอด ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เหมือนคนปกติโดยทั่วไป โดยมีครูที่มีความรู้ความเข้าใจในความบกพร่อง มีสื่อการเรียนการสอนที่ดี และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสม

มาในครั้งนี้ เพราะต้องการที่จะรับฟังและสอบถามถึงความต้องการให้รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านใด ซึ่งเบื้องต้นต้องการให้ผลักดันในเรื่องของเครื่องมือ เทคโนโลยีต่าง และการจัดทำสื่อหนังสือสำหรับนักเรียนตาบอด โดยเฉพาะข้อเสนอให้ทางสำนักพิมพ์จัดทำเป็นไฟล์เวิร์ด เพื่อให้โรงเรียนสอนคนตาบอดสามารถนำไปใช้ผลิตหนังสือเป็นอักษรเบรลล์ได้ทุกรายวิชาเพราะที่ผ่านมา ทางโรงเรียนประสบปัญหาในการจัดทำหนังสือเรียน ที่ต้องนำหนังสือเป็นเล่มมาแปลงหลายขั้นตอนกว่าที่จะได้เป็นอักษรเบรลล์ ทำให้เกิดความล่าช้าในการเรียนการสอน ทั้งใช้ต้นทุนและงบประมาณมาก จึงได้มอบให้นายพะโยม ชิณวงศ์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อดูแลในเรื่องนี้ พร้อมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในเบื้องต้น ที่จะร่วมกันหาทางออกเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน อาทิ การออกระเบียบหรือเพิ่มคุณสมบัติ/เงื่อนไขให้โรงพิมพ์จัดทำไฟล์เวิร์ดหนังสือเรียนทุกรายวิชา จำนวน 1 ชุด ส่งให้กับ สพฐ. เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานหรือโรงเรียนที่ต้องการแปลงเป็นหนังสืออักษรเบรลล์ในวิชาต่าง ต่อไป พร้อมให้นำข้อคิดเห็นของประธานฝ่ายการศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ที่เสนอเกี่ยวกับโมเดลของ Perkins International school ซึ่งได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันกับโรงเรียน ก็มีการส่งไฟล์มาให้เพื่อใช้ผลิตสื่อ หนังสือเรียน ภายใต้เงื่อนไขสัญญาร่วมกันที่จะไม่มีการเปิดเผยไฟล์นี้ต่อผู้อื่น ซึ่งถือเป็นอีกทางแก้ปัญหาที่จะเกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายนางกนกวรรณกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ริดสีดวงรักษาได้ ไม่ต้องผ่าตัด ด้วยวิธีเย็บผูกเส้นเลือดริดสีดวง (THD)
บทความถัดไปพงศ์เทพ ไข่มุกด์ เบนเข็มงานสังคม-การเมือง