มทร.อีสานปลื้มขึ้นอันดับต้นของกลุ่มราชมงคล

มทร.อีสานปลื้มขึ้นอันดับต้นของกลุ่มราชมงคล

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน เปิดเผยว่า จากผลการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลจากสภามหาวิทยาลัย โดย ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา และคณะกรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการผลักดันนโยบายด้านการพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม รวมถึง บริบทในการช่วยเหลือสังคม ซึ่งมีผลงานเกิดขึ้นจำนวนมาก และเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะตลอดต้นปี 2564 นี้ โดยอ้างอิงจากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติจาก 3 แหล่ง ดังนี้

Webometrics Ranking of World Universities จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน มีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info โดยได้จัดอันดับเว็บไซต์เพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสารหรืออื่นๆ วัดความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)” ประจำปี เดือนมกราคม 2564 ปรากฎว่า มทร.อีสาน ติดอันดับ 1 จาก มทร.ทั้ง 9 แห่ง อันดับที่ 25 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 3,179 ของโลก คว้าอับดับ 1 กลุ่ม มทร.ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2

SCImago Institutions Rankings (SIR) เผยแพร่ผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2564 ผ่านเว็บไซต์ https://www.scimagoir.com/ ซึ่งเป็นการจัดอันดับจากองค์การในประเทศสเปน โดยมีการจำแนกประเภทของสถาบันการศึกษาและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ด้วยจำนวนตัวบ่งชี้ที่ประกอบด้วยกลุ่มตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน 3 ด้าน ซึ่งในปี 2564 นี้ มทร.อีสาน ขึ้นเป็นอันดับ 1 ในกลุ่ม มทร. อันดับที่ 25 ของไทย และอันดับที่ 826 ของโลก มีองค์กรที่ได้รับการจัดอันดับจากทั่วโลก 7,533 แห่ง

UI Green Metric Word University Rankings จัดอับดับโดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย หรือ University of Indonesia ซึ่งเป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก หรือที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยสีเขียว โดยได้เริ่มจัดอันดับตั้งแต่ปี 2553 ด้วยเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน ซึ่งผลคะแนนรวม 6 ด้าน คิดเป็น 10,000 คะแนน และเมื่อเดือนธันวาคม 2563 ปรากฏว่า มทร.อีสาน ได้รับคะแนนทั้งสิ้น 5,325 คะแนนจัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของกลุ่ม มทร. อันดับที่ 28 ของไทย และอันดับที่ 453 ของโลก

“ทั้งนี้ มทร.อีสาน ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยที่เน้นสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติคุณภาพสูงที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ที่ตอบโจทย์ 10 ยุทธศาสตร์ของประเทศเป็นหลัก พร้อมกับการรักษามาตรฐานคุณภาพให้เป็นที่ 1 อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสนับสนุนด้านเกษตรอินทรีย์ การวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ รวมถึง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางและอากาศยานของไทย ให้มีฐานที่มั่งคงสู่การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมความกินดีอยู่ดีของประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป” ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“ศักดิ์สยาม” เล็งฟื้นสายการเดินเรือแห่งชาติรับแลนด์บริจด์-อีอีซี หวังต้นทุนขนส่งถูก
บทความถัดไปพัทลุง พบคลัสเตอร์ใหม่ชุมชนพนางตุงติดเชื้อ 15 เร่งตรวจหาอีก 600 ราย