ครม.ไฟเขียว ‘มทร.ธัญบุรี’ ออกนอกระบบ มหา’ลัยเตรียมพร้อม เร่งส่งกฤษฎีกา

ครม.ไฟเขียว ‘มทร.ธัญบุรี’ ออกนอกระบบ มหา’ลัยเตรียมพร้อม เร่งส่งกฤษฎีกา

นายสมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเร็วๆ นี้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เสนอ ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวจะนำ มทร.ธัญบุรี ออกไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หลังจากใช้เวลาถึงจุดนี้เกือบ 2 ปี ขั้นตอนต่อไปจะจะมีการส่งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวไปให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตามในส่วนของ มทร.ธัญบุรี นั้น ได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ซึ่งมีความอิสระและคล่องตัวมากขึ้น สามารถบริหารงานเชิงรุกที่ตอบสนองโจทย์ของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรของ มทร.ธัญบุรี ที่มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการออกสู่เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จะมีอิสระในเชิงวิชาการมากขึ้น มีความคล่องตัวในการบริหารงานที่จะไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์ที่เป็นข้อบังคับ เปิดโอกาสให้สามารถจัดตั้งหน่วยงานต่างๆ ที่จะนำองค์ความรู้ในเชิงวิชาการออกไปสร้างผลงานที่เป็นนวัตกรรมและสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

“การดำเนินงานต่างๆ จะสามารถทำได้ภายใต้กำกับของสภามหาวิทยาลัย และ อว. ส่วนในเรื่องของงบประมาณจะสามารถสะสมงบประมาณที่จะมีรายได้เข้ามา ซึ่งจะไม่ได้มีเฉพาะค่าลงทะเบียนเรียนจากนักศึกษา แต่จะมีการนำเอาความรู้จากอาจารย์และนักศึกษาไปบริการทางวิชาการและสร้างรายได้กลับมายัง มทร.ธัญบุรี รวมถึงยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สถานประกอบการและมหาวิทยาลัยอีกด้วย
ในส่วนของบุคลากรของมหาวิทยาลัยนั้น ในส่วนของข้าราชการสามารถเลือกได้ว่าจะรับราชการจนเกษียณหรือจะสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก็ได้ หากมีการปรับเปลี่ยนเงินเดือนจะมีการปรับเพิ่มขึ้นตามอัตราของมหาวิทยาลัย โดยปัจจุบัน มทร.ธัญบุรี มีจำนวนข้าราชการ 490 คน และพนักงานมหาวิทยาลัย 1,056 คน โดยในส่วนข้าราชการจะมีการเกษียณอายุราชการทุกปี” นายสมหมายกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สธ.-กทม.โยนกันวุ่น วัคซีนขาด-รพ.หลายแห่ง แห่เลื่อนฉีด แจงยิบแผนกระจายวัคซีน
บทความถัดไป‘ภูมิธรรม’ คาด ยุบสภาอาจเกิดขึ้นเร็วที่สุดไตรมาสแรก ปี 65