สอศ.เฟ้น 25 สถาบันตั้งศูนย์พัฒนากำลังคนอาชีวะ

สอศ.เฟ้น 25 สถาบันตั้งศูนย์พัฒนากำลังคนอาชีวะ ตอบโจทย์พัฒนาประเทศ

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ขับเคลื่อน 7 นโยบายเร่งด่วน ของน.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา โดยได้คัดเลือก 25 สถาบัน เพื่อจัดตั้งศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา หรือ Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือS-Curve และรองรับการเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม 4.0 เป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนากำลังคนในระบบเครือข่ายวิชาชีพ ให้ตรงกับความต้องการของประเทศให้ผู้จบการศึกษาอาชีวะมีอาชีพ และมีรายได้ที่เหมาะสมโดยการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน รวมถึงมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย ได้รับความร่วมมือจากคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ซึ่งเป็นผู้แทนจากภาครัฐ และบริษัทชั้นนำของประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ธุรกิจและบริการ

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า เครือข่าย CVM จะมีการจัดกลุ่ม จำแนกตามสาขาวิชาที่เปิดสอน คัดเลือกสถานศึกษากลุ่มความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการในสาขาที่สอดคล้องกับกลุ่มอาชีพ และกลุ่มอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศ โดยการพัฒนาผู้เรียน อุตสาหกรรมหลักเป้าหมายของประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น สำหรับงบประมาณนั้น จะอยู่ในส่วนของงบพัฒนากำลังคนสู่ความเป็นเลิศอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องโฟกัสให้ชัดเจนในกลุ่มที่ต้อเร่งพัฒนาให้มากขึ้น

“สอศ.จะเร่งดำเนินการพัฒนาเครือข่ายผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวะฯ โดยเร็วที่สุด เชื่อว่าจะไม่มีปัญหา แม้จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 แต่ก็มีแนวทางการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีทั้ง ออนไลน์ ออนแอร์ ออนไซต์แลพการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ส่วนตัวไม่ค่อยหนักใจ เพราะมีประสบการณ์จากการแพร่ระบาดโควิด-19 ปีที่ผ่านมา ทำให้แต่ละสถาบันมีประสบการณ์แก้ไขปัญหาได้ต่อเนื่อง”นายสุเทพ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon