มบส. เร่งพัฒนาหลักสูตรอินเตอร์ หวังดึงนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียน

มบส. เร่งพัฒนาหลักสูตรอินเตอร์ หวังดึงนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียน

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมี นโยบายด้านการสร้างเครือข่ายการเรียนการสอนระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานาน 14-15 ปี ขณะเดียวกันมีจำนวนนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย กัมพูชา ฯลฯ  ปีละเกือบ 600 คน ส่งผลให้ขณะนี้ มบส.มีความพร้อมที่มุ่ง ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ

ผศ.ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช  ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มบส. ในฐานะ หน่วยประสาน หลักสูตรนานาชาติของทุกคณะและทุกสำนักในมหาวิทยาลัย  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้พัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน โดยเฉพาะหลักสูตรนานาชาติ โปรแกรมนานาชาติระยะสั้น ทั้งภาคเรียนปกติและเรียนทางออนไลน์ จนได้มาตรฐานตาม การสนับสนุนความเป็นเลิศด้านนานาชาติ ขณะนี้ มบส.ได้ลงทุนพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติม โดยเห็นว่ามีความสำคัญ ไม่แพ้การพัฒนาหลักสูตร

“ไม่ใช่แค่การพัฒนาหลักสูตร ทั้งหลักสูตรอินเตอร์ของทางคณะที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ หรือแม้แต่หลักสูตรเรียนภาษาไทย และหลักสูตรอื่นๆ ที่นักเรียนนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนออนไลน์กับสำนักวิเทศฯ เท่านั้น  แต่เรายังลงลึกไปถึงการพัฒนาและเสริม ศักยภาพให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเปิดวิทยาลัยนานาชาติในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการอบรมเพิ่มทักษะ ด้านภาษาอังกฤษในแต่ละคณะ หรือแม้แต่การอบรมภาษาที่ 3 เช่น ภาษาจีน เพิ่มเติมให้กับกลุ่มคณาจารย์ที่ต้องสอนนักศึกษาต่างชาติ เป็นต้น เนื่องจาก มบส.ดูแลติดตามนักศึกษาต่างชาติเสมือนนักศึกษาไทยที่สมัครเข้ามาเรียน ดังนั้นคุณภาพของบุคลากรต้องสอดคล้อง ไปกับคุณภาพหลักสูตรนานาชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ผ่านการเรียนการสอนที่สร้างความเข้าใจได้ถูกต้อง เมื่อจบการศึกษาออกไป ก็จะกลายเป็นบัณฑิตมีคุณภาพมากที่สุด” ผอ.สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ มรภ.บ้านสมเด็จ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ทส.หนุนวัสดุกันกระแทกธรรมชาติทดแทนเม็ดโฟม ในธุรกิจขนส่งพัสดุ-เดลิเวอรี่
บทความถัดไปทึ่ง! แม่ค้าขายกล้วยทอด สุดเก็บออม หอบเหรียญกว่าครึ่งแสนซื้อทองคำ (คลิป)