กมว. เคาะตั๋วครู ต้องสอบวิชาเอกเร่งเสนอ ‘บอร์ดคุรุสภา’ ทบทวนมติยกเลิก

กมว. เคาะตั๋วครู ต้องสอบวิชาเอกเร่งเสนอ ‘บอร์ดคุรุสภา’ ทบทวนมติยกเลิก

เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า ในการประชุม กมว. ได้หารือเรื่องการสอบวิชาเอกของผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู โดยมีมติเอกฉันท์ ว่าต้องสอบวิชาเอก ดังนั้นจึงขอเสนอให้คณะกรรมการคุรุสภา ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน พิจารณาทบทวนมติที่ยกเลิกการสอบวิชาเอก เพราะมีปัญหาการปฏิบัติให้เป็นการเลื่อนสอบวิชาเอกไปในเดือนมีนาคม 2565 โดยให้ผู้ที่จะสอบวิชาเอกครั้งที่สอง ที่เรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต ไปสอบวิชาเอกในปี 2565 พร้อมกับผู้เรียนหลักสูตรหลักสูตร ป.ตรี 4 ปี หรือ 5 ปี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 และให้ใช้ช่วงเวลานี้ไปดำเนินการทบทวนปรับปรุงผังข้อสอบ รายวิชาเอก ที่ต้องสอบให้แยกวิชาชัดเจน ไม่รวมแบบบางวิชาที่ผ่านมา

นายเอกชัย กล่าวต่อว่า ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ คณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสองสถาบันเป็นหลักในการปรับปรุงพัฒนาแก้ไขผังข้อสอบ การสอบวิชาเอกที่เป็นวิชาการศึกษาพื้นฐาน ส่วนด้านวิชาเอกด้านอาชีวศึกษา ขอให้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้ามาช่วยในการยกร่างปรับปรุงแก้ไข รายวิชา ผังข้อสอบวิชาเอก หากสถาบันคุณวุฒิแห่งชาติมีการทดสอบแล้วก็อาจจะนำผลการทดสอบเป็นการผ่านวิชาเอกได้ในส่วนมติเอกฉันท์ที่ยืนยันหลักการต้องสอบวิชาเอกนี้ คาดว่าจะดำเนินการทบทวนการสอบวิชาเอก ปรับผังข้อสอบวิชาเอก แยกวิชาให้ชัดเจน ไม่ให้เกิดปัญหาแบบที่ผ่านมา คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 3 เดือน จากนั้นก็จะดำเนินการเชิญคณาจารย์สถาบันผลิตครูให้เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้เพิ่มเติมปรับแก้ไขตามความจำเป็น ต่อไปและสามารถดำเนินการจัดจ้าง สทศ พัฒนาออกข้อสอบให้ทันการทดสอบต่อไป

“การเลื่อนการทดสอบวิชาเอกออกไปแทนการยกเลิกทดสอบวิชาเอก ยังคงหลักการสากลที่ต้องมีการทดสอบวิชาเอกเพื่อสร้างความมั่นใจให้สังคมว่าครูทุกคนมีความรู้ความสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และเป็นการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งเพราะใช้งบประมาณครั้งเดียวสามารถจัดสอบวิชาเอกได้พร้อมกันทั้งหลักสูตร ป.บัณฑิต และหลักสูตร ป.ตรี” นายเอกชัย กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้2 เขื่อนจีนแตก หลังฝนถล่มหนัก
บทความถัดไปคลัสเตอร์ใหม่! ตลาดโรงเกลือ ติดเชื้อรายใหม่ 126 ราย รพ.เหลือ 2 เตียงรักษา