ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศเพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราวครูเอกชนเดือนละ 1,500 บาท

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์ของ "มติชนออนไลน์"

ราชกิจจาฯ เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวครูเดือนละ 1,500 บาท

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2564 ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ได้เห็นชอบในหลักการให้ความช่วยเหลือ เป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ที่ได้รับความเดือดร้อน จากภาวะค่าครองชีพที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นและให้สอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (4) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 และมติคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

จึงออกประกาศไว้ มีสาระสำคัญ อาทิ ข้อ5 ครูซึ่งได้รับการแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2557 และที่ได้รับเงินเดือน ไม่ถึงเดือนละ 11,700 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ไม่เกินเดือนละ 1,500 บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 11,700 บาท

 

คลิกอ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เจ้าภาพไม่ยืนยันตัวเลขเคสโควิดในโอลิมปิก 2020 เผยยังคุมสถานการณ์ได้
บทความถัดไปสธ. ให้ สสจ. – รพ.ทั่วปท. เตรียมรับผู้ป่วยโควิดกลับภูมิลำเนา