‘ชวน’ แนะทางออกแก้ขัดแย้งฝ่ายการเมือง-เยาวชน ทุกฝ่ายต้องเคารพกฎหมาย

‘ชวน’ แนะทางออกแก้ขัดแย้งฝ่ายการเมือง-เยาวชน ทุกฝ่ายต้องเคารพกฎหมาย

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองกับเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีความเข้าใจไม่ตรงกัน ว่า เป็นเรื่องจริง ที่ขณะนี้มีบรรยายกาศของความขัดแย้งอยู่ แต่ต้องยึดหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามที่กำหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจักรไทย ดังนั้น ทุกฝ่ายต้องเคารพกฎหมาย เช่น การแสดงความเห็น การชุมนุมประท้วง เป็นต้น ใครที่แสดงความคิดเห็น ก็พยายามอย่าละเมิดกฎหมาย และถ้าฝ่ายดูแลกฎหมายไม่จัดการอะไร ก็อาจโดนข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อเป็นเช่นนี้ อาจจะทำให้เกิดภาพความขัดแย้งขึ้น ดังนั้น ทุกฝ่ายต้องเคารพกฎหมาย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon