มจร เปิดโรงพยาบาลสนามภายในตึกสร้างใหม่ 5 ชั้น ความจุ 537 เตียง

มจร เปิดโรงพยาบาลสนามภายในตึกสร้างใหม่ 5 ชั้น ความจุ 537 เตียง

วันที่ 10 ส.ค. พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า มจร ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา อำเภอวังน้อย อบต.ลำไทร และโรงพยาบาลราชธานี ได้ร่วมกันเปิดโรงพยาบาลสนามขนาดความจุ 537 เตียง ภายในตึกสร้างใหม่ 5 ชั้น

มจร โดยพระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี พระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะประธานกรรมการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 มจร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต มจร ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนและชุมชนบริเวณโดยรอบ มหาจุฬาฯ ประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประชาชนทั่วไปถึงการที่มีสถานที่รักษาพยาบาล (โรงพยาบาลสนาม) ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ มหาวิทยาลัยจึงยินดีเสียสละโดยมอบอาคารหอสมุดวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ภายใน มจร ซึ่งเป็นอาคารสร้างใหม่ 5 ชั้น ขนาดความจุ 537 เตียง ซึ่งมหาวิทยาลัยยังไม่ได้เปิดใช้เป็นห้องสมุดอย่างเป็นทางการ เพราะเพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จให้เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 10 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม มจร มีพระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี มจร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร มจร ร่วมในพิธี นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นพ.นครินทร์ อาจหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา นพ.ชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ ผอ.โรงพยาบาลราชธานี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่งก็พยายามจำกัดจำนวนผู้มาร่วมงานไม่ให้มากนักในสถานการณ์เช่นนี้

พระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร กล่าวย้ำว่า โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา แห่งนี้จะเปิดให้บริการเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนคนไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จะหมดไปจากประเทศไทย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon