ครม.ไฟเขียวอุดหนุนรายหัวเพิ่ม 450 บ.สมทบเงินเดือนครูอาชีวะเอกชน

ครม.ไฟเขียวอุดหนุนรายหัวเพิ่ม 450 บ.สมทบเงินเดือนครูอาชีวะเอกชน

เมื่อวันที่ 7 กันยายน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบตามที่ ศธ.เสนอให้ปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบ เป็นเงินเดือนครูสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มขึ้น 450 บาทต่อคนต่อปี จากอัตราเดิม 8,583.50 บาทต่อคนต่อปี เป็น 9,032.50 บาทต่อคนต่อปี ให้เท่ากับการอุดหนุนนักเรียนโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ระดับมัธยมปลาย เพื่อประกันรายได้ครูให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำที่ทางราชการกำหนด พร้อมเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการตั้งแต่ปีงบ 2565 โดยใช้งบปีละ 97,419,600 บาท ครอบคลุมสถานศึกษาอาชีวศึกษา 484 แห่ง นักเรียน ปวช.จำนวน 216,488 คน และครู 10,893 คน

ครม.เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ให้รปรับอัตราเงินอุดหนุนสมทบ เป็นเงินเดือนครูสำหรับนักเรียนประเภทสามัญ ระดับมัธยม เพิ่มขึ้น 450 บาทต่อคนต่อปี แต่ไม่ครอบคลุมสถานศึกษาอาชีวะเอกชน ซึ่งย้ายจากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ไปสังกัด สอศ.จึงทำให้เงินอุดหนุนระดับอาชีวะต่ำกว่านักเรียนประเภทสามัญ ครม.จึงพิจารณาให้ปรับเพื่อความเท่าเทียม และช่วยสถานศึกษาอาชีวะเอกชนในสถานการณ์การแพร่ระบาด” น.ส.ตรีนุช กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon