โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายก-กรรมการสภา 9 มหา’ลัย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกกรรมการสภา 9 มหาลัย

เมื่อวันที่ 18 .. นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ 1.นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ นายกฤษณพงษ์ กีรติกร 2.นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ นายเกษม วัฒนชัย 3.นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ คือ นายวีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 4.นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร คือ นายประสิทธิ์ วัฒนาภา 5.นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม คือ นายกระแส ชนะวงศ์ 6.นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คือ นายพินิติ รตะนานุกูล 7.นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คือ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 8.นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คือนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ และ 9.นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คือ นายชาญ ถนัดงาน

นายเอนกกล่าวต่อว่า กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง มีจำนวน 11 แห่ง ดังนี้ 1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 15 ราย 2.มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 7 ราย 3.มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 12 ราย 4.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 10 ราย 5.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 2 ราย 6.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 1 ราย 7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 14 ราย 8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 14 ราย 9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 1 ราย 10.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 2 ราย และ 11.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 11 ราย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้จวกยับ ชาวเน็ตแห่ชมคลิปเทศกิจยึดกระป๋องเงินพ่อค้ารถเข็น ซัด ศก.ก็แย่พอแล้ว
บทความถัดไปตำรวจหญิงภาค.9 ขับรถเก๋งเปิดท้ายขายกล้วยน้ำว้า เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้