สพฐ.แจงผปค.พร้อมฉีดวัคซีนเด็ก สธ.ยันไฟเซอร์เสี่ยงน้อย รอดูผลวิจัยความปลอดภัยซิโนฟาร์ม

สพฐ.พบสภาผู้ปกครองฯ แจงเตรียมพร้อมฉีดวัคซีน ชงตั้งศบค.ร.ร. กรมอนามัย ยันไฟเซอร์พอสำหรับเด็ก เสี่ยงน้อย รอดูผลวิจัยความปลอดภัยซิโนฟาร์ม

เมื่อวันที่ 21 กันยายน นายอัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวตอนหนึ่งรายการ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.) พบสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้นักเรียน อายุ12-17 ปีว่า  ปัจจุบันมีโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เปิดเรียนแบบออนไซต์ 4,667 โรงเรียน จากทั้งหมดกว่า 29,000 โรงเรียน น.ส.ตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการศธ. จึงได้มีการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนให้นักเรียนได้วันที่ 4 ตุลาคม ขณะที่ครูฉีดไปแล้วกว่า 70% และจะครบ100% ในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้สพฐ. ได้เตรียมการเป็นระยะ จากข้อมูลมีนักเรียนอายุ 12-17 ปี 11 เดือน ประมาณ 4.5 ล้านคน แบ่งเป็นสังกัดสพฐ.  2.9 ล้านคน ได้สื่อสารให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการยื่นความประสงค์ยินยอม หรือไม่ยินยอมให้บุตรหลานฉีดวัควีน

นายอัมพร กล่าวต่อว่า  ทั้งนี้ โรงเรียนจะรวบรวมรายชื่อที่สมัครใจแจ้งความจำนงไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ก่อนแจ้งไปที่ศึกษาธิการนจังหวัด (ศธจ.)และส่งไปสาธารณสุขจังหวัด เพื่อนำจำนวนนักเรียน ขอโควตาวัคซีน เพื่อจัดสรรต่อไป โดยจะใช้โรงเรียนเป็นฐานในการฉีด ทั้งนี้ เมื่อฉีดเข็ม1 แล้วจะเว้น 3 สัปดาห์  จึงจะฉีดเข็ม 2 หากนักเรียนและครูได้รับการฉีดวัคซีนกว่า 80% ก็จะสามารถเปิดเรียนออนไซต์ได้ ส่วนการเฝ้าระวังหลังการฉีดวัคซีน สพท. จะร่วมกับสธ. เผ้าระวังดูแลนักเรียนกรณีมีอาการไม่พึ่งประสงค์ ทั้งนี้แม้จะเปิดเรียนไม่ได้หมายความว่า เด็กทุกคนต้องมาโรงเรียน หากผู้ปกครองยังไม่มั่นใจ ก็สามารถให้ลูกเรียนออนไลน์ต่อไปได้ อีกทั้งการมาเรียนก็ไม่ได้มีรูปแบบเดียว ขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนกำหนด เช่น สลับวันมาเรียน วันเว้นวัน เป็นต้น ตรงนี้เป็นการดำเนินการเพื่อให้โรงเรียนกลับมาเรียนออนไซต์โดยเร็วที่สุด

นายนิวัตร นาคะเวช นายกสภาผู้ปกครองฯ กล่าวว่า การเรียนออนไลน์พบว่ามีปัญหาค่อนข้างมาก เด็กไม่มีสมาธิในการเรียน ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ทำให้การจัดการเรียนการสอนไม่เกิดคุณภาพ และจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เห็นว่า การอยู่ที่โรงเรียนปลอดภัยกว่าการเรียนอยู่บ้าน ซึ่งส่วนตัวค่อนข้างเห็นด้วย และเสนอว่าโรงเรียนควรตั้ง ศบค.ในโรงเรียน เพื่อให้เป็นความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียน ให้เกิดเครือข่ายเข้ามาร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจ ทำให้เกิดการแก้ปัญหาร่วมกันในภาพรวม และถ้าเป็นไปได้ หากฉีดเด็ก และครูแล้ว ถ้าเป็นไปได้ อยากให้สำรวจด้วยว่า ผู้ปกครองได้รับการฉีดแล้วหรือยังหากยังและเป็นไปได้ควรฉีดให้ผู้ปกครองและให้แจกชุดตรวจโควิด Antigen Test Kits หรือ ATK สำหรับตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้ปกครองและเด็ก ที่สำคัญก่อนเปิดเทอมควรมีหลักสูตร ความปลอดภัยในช่วงโควิดเพื่อสร้างความเข้าใจ

นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า  ศธ.และสธ.ได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19 ในโรงเรียน ที่เรียกว่า Sandbox Safety Zone in School โดยนำร่องในโรงเรียนประจำ ซึ่งได้ผลดี ครูในโรงเรียนได้รับวัคซีนร้อยละ 80 ขึ้นไป โรงเรียนมีการจัดพื้นที่ปลอดภัย มีจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มเล็กๆ แยกกัน มีการคัดกรองที่ได้ผล ทำให้พบผู้ติดเชื้อ และแยกกัก ส่งตัวรักษา และควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นความสำเร็จของศธ. และเป็นตัวอย่างให้สถานประกอบการประเภทอื่นๆ นำไปใช้เป็นตัวอย่าง ส่วนการนำร่องในโรงเรียนไปกลับนั้น โรงเรียนต้องเน้นกิจกรรมที่ลดความเสี่ยงให้มากที่สุด โดยจะมีการประเมินร่วมกันระหว่างคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กับสถานศึกษาอีกครั้ง เพื่อให้การจัดการศึกษาปลอดภัยที่สุด

นพ.สราวุฒิ  กล่าวต่อว่า สำหรับวัคซีนที่จะให้กับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปนั้น ขณะนี้ทั่วโลกอนุมัติให้ใช้วัคซีนชนิด mRNA และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ของไทย อนุมัติให้ฉีดได้ จะเป็นวัคซีนไฟเซอร์ ซึ่งจะเข้ามาในประเทศไทยและเริ่มฉีดต้นเดือนตุลาคม ซึ่งยืนยันว่ามีเพียงพอที่จะฉีดให้กับเด็ก โดยเริ่มมีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปในกลุ่มเด็กที่มีโรคประจำตัว เพราะเด็กลุ่มนี้หากติดเชื้อโควิดจะมีความรุนแรงมากกว่าเด็กปกติ  โดยพบว่า กลุ่มเด็ก อายุ 12-19 ปี มีอัตราการติดเชื้อร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ใหญ่ และเสียชีวิต ร้อยละ 0.03 แม้จะเป็นจำนวนน้อย แต่ส่วนใหญ่เด็กที่เสียชีวิต จะมีโรคประจำตัวด้วย จึงจำเป็นต้องเร่งฉีดวัคซีนให้กับเด็กที่มีโรคประจำตัวให้ได้มากที่สุด

“ส่วนเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนนั้น คณะผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงสาธารณสุข อย. และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ เห็นตรงกันว่า มีความจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ในส่วนของวัคซีนไฟเซอร์นั้น ทั่วโลกมีข้อมูลพบอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ในเด็กผู้ชาย และพบในโดส ที่ 2 มากกว่าโดสที่ 1 สำหรับประเทศไทยพบเพียง 1 คน เท่านั้นและมีอาการไม่มาก ขณะนี้รักษาหายเป็นปกติแล้ว ส่วนวัคซีนเชื้อตาย ได้แก่ วัคซีนซิโนฟาร์ม ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำมาฉีดให้กับเด็กนักเรียน นั้น เป็นขั้นตอนการศึกษาวิจัย ส่วนการนำไปฉีดในเด็กทั่วไปนั้น ขณะนี้ อย. ไทย ยังไม่อนุมัติ เนื่องจากยังไม่มีผลการทดลองระยะ3 ที่แสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยในเด็ก  จึงต้องรอข้อมูลส่วนนี้ ก่อน ถึงจะนำมาใช้กับเด็กทั่วไป” นพ.สราวุฒิ

นพ.สราวุฒิ กล่าวด้วยว่า จากข้อมูลพบว่า ครูในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม และพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้นที่สีแดง ยังไม่ได้รับวัคซีน ประมาณ 2-4 แสนคนนั้น ขณะนี้ ศธ. และ สธ. กำลังประสานเพื่อเร่งฉีดวัคซีนให้ครูจนครบก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครอง ส่วนผู้ปกครองในพื้นที่สีแดงเข้มและสีแดง ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ขอให้ไปติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อขอรับวัคซีน ส่วนที่ผู้ปกครองสอบถามว่า เด็กอายุ 18 ปี ที่รับวัคซีนเข็มที่ 1 จากหน่วยฉีดวัคซีนอื่นๆ จะมารับวัคซีนเข็ม 2 ที่จะมีการฉีดในโรงเรียนได้หรือไม่นั้น เด็กฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ที่จุดฉีดใด จะได้รับนัดหมายจากจุดฉีดนั้น การฉีดวัคซีนในโรงเรียน จะเป็นข้อมูลที่โรงเรียนรวบรวมและนัดหมายการฉีด เป็นคนละส่วนกัน ส่วนผลระยะยาวของวัคซีน mRNA นั้น ทั่วโลกและไทย พบอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ดังกล่าวข้างต้น และในไทยก็พบจำนวนน้อย เพียง 1 คนและรักษาหาย ดังนั้นเมื่อชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ที่เด็กจะได้รับจากการฉีดวัคซีน มีมากกว่าไม่รับวัคซีน เพื่อที่เด็กจะได้กลับมาเรียนในโรงเรียนได้ตามปกติ เพราะการเรียนออนไลน์อย่างเดียวส่งผลกระทบมากมาย เด็กกลุ่มเปราะบาง ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ  หลายกลุ่ม เข้าไม่ถึงการเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราเชื่อว่า การที่เด็กได้แสดงออก ได้พบกัน ได้เรียน มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน จะมีส่วนสร้างเด็กไทยให้มีคุณภาพในอนาคต

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คาดกลาง ต.ค.ผู้ป่วยพุ่ง! ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฯ จับมือ 2 รพ. พัฒนาแอนติไวรัสโควิด
บทความถัดไปโฆษกบช.น.ลั่นดูแลความสงบเรียบร้อย”ทะลุแก๊ซ”ชุมนุมดินแดงวันนี้ ฮึ่ม!กทม.พื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้ม