‘ตรีนุช’ กางแผนแก้หนี้ครู จับมือสหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันการเงินปรับโครงสร้าง-ลดดอกเบี้ย  

‘ตรีนุช’ กางแผนแก้หนี้ครู จับมือสหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันการเงินปรับโครงสร้าง-ลดดอกเบี้ย  

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ศธ.ได้จัดทำแผนแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 แผนงาน ดังนี้ 1.โครงการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน จำนวน 12 แห่ง 4 ภาค ภาคละ 3 แห่ง ทำงานร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทุกแห่ง ภายในเดือนตุลาคมนี้ และขยายผลไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศในเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป

“โดยแนวทางแก้ไขปัญหาสำคัญ คือ 1.ปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ต่ำลงไม่เกิน 3% 2.ลดดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับสินเชื่อความเสี่ยงต่ำ 4.5-5% 3.จัดสรรผลกำไรมาเพิ่มเงินเฉลี่ยคืนเงินกู้ให้มากขึ้นไม่น้อยกว่า 30% 4.ลดค่าธรรมเนียมและการค้ำประกันที่ไม่จำเป็น 5.ปรับโครงสร้างหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ยกเลิกการฟ้องคดี รวมหนี้จากทุกสถาบันการเงินมาไว้ที่สหกรณ์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ในอัตรา 2.5% ปรับโครงสร้างหนี้ครูก่อนเกษียณ อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และลดดอกเบี้ยเงินกู้แก่ครูที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป ตั้งแต่ 0.25-0.50.% ปรับลดการส่งค่าหุ้นรายเดือน 6.จัดทำฐานข้อมูลสมาชิกและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับสถาบันการเงินและต้นสังกัด 7.ร่วมกับส่วนราชการต้นสังกัดหัก ณ ที่จ่าย จะต้องมีเงินเดือนเหลือไม่น้อยกว่า 30% และ 8.สร้างระบบพัฒนาและดูแลสมาชิก” น.ส.ตรีนุชกล่าว

น.ส.ตรีนุชกล่าวต่อว่า แผนงานที่ 2.เจรจากับสถาบันการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาครูที่ถูกฟ้อง แก้ปัญหาของผู้ค้ำประกัน และการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และแผนงานที่ 3.การจัดอบรมพัฒนาครู 1 แสนคนต่อปี เริ่มวันที่ 1-15 ตุลาคม ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษากว่า 9 แสนคน หรือ 80% มีหนี้รวมกัน 1.4 ล้านล้านบาท เจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 8.9 แสนล้านบาท คิดเป็น 64% รองลงมาคือ ธนาคารออมสิน 3.49 แสนล้านบาท คิดเป็น 25% ของหนี้สินทั้งหมด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้หมอสุภัทรชี้ ธรรมาภิบาลหายากในแผ่นดินไทย หลัง สธ.สั่งย้ายหมอเกรียงศักดิ์
บทความถัดไปคุณพ่อยื่นฟ้องศาล 33 ล้านบาท หลังครูตัดผมลูกสาววัย 7 ขวบ