ศูนย์นวัตกรรมทุนมนุษย์ ม.เกษมบัณฑิต ร่วมขับเคลื่อน-พลิกโฉมประเทศ

ศูนย์นวัตกรรมทุนมนุษย์ ม.เกษมบัณฑิต ร่วมขับเคลื่อน-พลิกโฉมประเทศ

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลได้กำหนดให้การพัฒนาคนเป็นหนึ่งในภาคส่วนของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติของทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาคนตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้บรรลุตามเป้าหมายดังที่กำหนด ศูนย์ฯ จึงจัดกิจกรรม “KBU ปันความรู้สู่สังคม” ภายใต้แนวคิด “ปั้นไทยเป็นหนึ่ง” เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาคนซึ่งถือว่าเป็นทุน หรือทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ ให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันของโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผศ.ดร.รัฐพงศ์กล่าวต่อว่า สำหรับรูปแบบของกิจกรรมดังกล่าว ศูนย์ฯ จะผลักดันแนวทางสำหรับการขับเคลื่อนในหลากหลายมิติโดยเฉพาะการสร้างองค์ความรู้ ทางด้านวิชาการ ด้านอาชีพตลอดจนสุขภาพพลานามัยให้กับคนในทุกช่วงวัยผ่านโครงการภายใต้เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ

“มหาวิทยาลัยตระหนัก และให้ความสำคัญกับการบริการวิชาการสู่สังคมด้วยดีเสมอมา จึงสนับสนุนการดำเนินภารกิจลักษณะนี้มาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้สอดคล้องกับ 13 หมุดหมายพลิกโฉมประเทศไทย ที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำลังระดมสมองกับทุกภาคส่วน เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ซึ่งจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2565 ดังนั้น เพื่อให้การผลักดัน หรือขับเคลื่อนให้แผนพัฒนาฯ ศูนย์ฯ จัดทำแผนงานตลอดจนโครงการต่างๆ เพื่อจะเข้าไปร่วมดำเนินการร่วมกับองค์กรภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับระดมสรรพกำลังการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในด้านต่างๆ ภายใต้บริบทของความเป็นไทยที่ สอดรับกับเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่” ผศ.ดร.รัฐพงศ์ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ด่วน! แผ่นดินไหวแรง 5.8 แมกนิจูด เขย่าเกาะครีต เกาะใหญ่สุดกรีซ ดับแล้ว 1 ราย
บทความถัดไปเป้ย ปานวาด โพสต์คลิปเข้าครัวทำอาหาร แต่แฟนๆ กลับหลุดโฟกัสเพราะหุ่นแซ่บมาก (คลิป)