‘ตรีนุช’ ชู ‘สกลนครโมเดล’ ดันอาชีวะตอบโจทย์ตลาดแรงงาน จี้ สอศ.นำขยายผลทั่วประเทศ

 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดโครงการสกลนครโมเดล ว่า วิทยาลัยเทคนิคสกลนครได้มีการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สกลนครโมเดล “Sakonnakhon Model” เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นกำลังคนอาชีวศึกษาคุณภาพสูงตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน มีทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะด้านการสื่อสาร และทักษะอื่นๆ ที่เป็นทักษะจำเป็นและมีความสำคัญต่อการประกอบอาชีพในยุคปัจจุบัน โดยการขับเคลื่อนภายใต้นโยบาย 12 ข้อ ในรูปแบบ 5 Modern ประกอบด้วย 5 ทันสมัย 5 ทักษะ 5 มาตรฐาน ในวิทยาลัยใกล้บ้าน

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า 5 ทันสมัย คือ 1.หลักสูตรทันสมัย 2.ห้องเรียนทันสมัย 3.สื่อหรือเครื่องมือและครุภัณฑ์ทันสมัย 4.เทคโนโลยีทันสมัย และ 5.เครือข่ายความร่วมมือทันสมัย ส่วน 5 ทักษะ คือ 1.ทักษะวิชาชีพและอาชีพ 2.ทักษะการสื่อสาร 3.ทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยี 4.ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 5.ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ 5 มาตรฐาน (Standard) คือ 1.มาตรฐานแรงงาน 2.มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 3.มาตรฐานอาชีวศึกษา 4.มาตรฐานอาเซียน และ 5.มาตรฐานสากล ซึ่งตนได้ทราบว่า วิทยาลัยเทคนิคสกลนครนั้นได้นำเอามาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา เช่น มาตรฐานฝีมือแรงงาน มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานสากล เพียร์สัน B-TEC ประเทศอังกฤษ และกำลังเตรียมความรับการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปชิฟิก (APACC) ในปีการศึกษา 2565-2567 อีกด้วย

“นับเป็นความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นสู่ระดับสากล มองว่าสกลนครโมลเดล ตอบโจทย์นโยบายรัฐบาล ที่นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญอย่างมากในการสร้างคนให้เหมาะกับงาน การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียน เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ การพัฒนาให้ผู้เรียนใช้ภาษาที่สาม มองว่าสกลนครโมลเดล กำลังสร้างคนให้ตอบโจทย์ความต้องการของอนาคต โดยแนวทางดังกล่าวนี้ สามารถนำมาใช้เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนและพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น ซึ่งดิฉันมอบหมายให้นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) นำไปขยายผลในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้สถานศึกษาอื่นและนำไปปรับประยุกต์ใช้ต่อไป โดยต้องปรับให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ด้วย”น.ส.ตรีนุช กล่าว

รัฐมนตรีว่าการ ศธ. กล่าวต่อว่า เชื่อว่าหากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นำโมเดลนี้ไปพัฒนาจนสร้างคุณภาพให้ผู้เรียนได้ จะดึงให้เด็กมาเรียนอาชีวมากขึ้น และในหลายๆประเทศ อาชีวะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศอย่างมาก ดังนั้นเราต้องสร้างคนให้เหมาะกับงานอย่างรวดเร็ว และสามารถพัฒนาฟันเฟือนให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว หรือการฟื้นตัวจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ถือเป็นโจทย์ที่สำคัญที่ สอศ.จะต้องไปผลิตคนให้ตอบโจทย์กับตลาดแรงงานต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รัฐมนตรีว่าการศธ. ได้เยี่ยมชมห้องเรียนนวัตกรรม ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของนักศึกษา พร้อมทั้งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสกลนคร จำนวน 18 โรงพยาบาล

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า รูปแบบ 5 Modern ประกอบด้วย 5 ทันสมัย 5 ทักษะ 5 มาตรฐาน ที่รัฐมนตรีว่าการศธ. มอบหมายให้ สอศ. จะนำไปขยายผลต่อไปโดยเฉพาะการสร้างให้สถานศึกษามีมาตรฐานระดับนานาชาติ จะนำไปขยายผลต่อไป ในส่วนวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร มีสาขาวิชาที่โดนเด่นคือ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ซึ่งทางวิทยาลัยทำความร่วมมือกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร โดยนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ มาร่วมกันพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ ซึ่งสาขานี้ได้รับการยอมรับอย่างดี เพราะสาขานี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของวางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี สอศ.วางแผนจะขยายสาขานี้ไปทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ ซึ่งอาจจะไม่สามารถขยายผลให้ทุกวิทยาลัยเปิดสอนได้ อาจจะให้วิทยาลัยที่มีความพร้อม และมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลได้

“อีกสาขาหนึ่งที่ผมต้องการขยายผล เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบัน คือสาขาการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ขณะนี้สอศ.เปิดสาขาวิชาการจัดการดูแลผู้สูงอายุ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นที่แรก ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน หากศึกษาแล้วพบว่า สาขานี้ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน จะขยายผลเปิดสอนในสถานศึกษาตามภูมิภาคต่างๆ ต่อไป “นายสุเทพ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ทอท.เฮ! คลังเคาะยืดเวลาเช่าพื้นที่รอบสนามบิน 30 ปี เตรียมทุ่ม 1.9 พันล้านบาท ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
บทความถัดไปในหลวง พระราชินี พระราชทานสิ่งของญาติทหารพรานเสียชีวิต จ.นครศรีธรรมราช