สจล. เปิดตัว “เอไอคัดกรองโควิดสายพันธุ์มิว”

รศ.ดร.สุพันธ์ุ ตั้งจิตกุศลมั่น กล่าวในงานแถลงข่าว “ความสำเร็จครั้งใหม่ของนักวิจัยไทย AI ตรวจโควิด สายพันธุ์ มิว C.1.2” ที่ สจล. ว่าการมีซุปเปอร์คอมพิวเตอร์นั้น เป็นสิ่งที่ประเทศมหาอำนาจนั้นต่างก็แข่งขันกันพัฒนาขึ้นมา

‍การที่จะนำมหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีระดับโลกมาไว้ที่ประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลเกิดขึ้นโดยวิสัยทัศน์ของ “พี่เอ้” ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล.ที่อยากให้มีการดึงเอาสถาบันการศึกษาระดับโลก มาไว้ในประเทศไทย จึงได้มีการเจรจานำ Carnegie Mellon University ซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยในด้าน AI ชั้นนำของโลก มาไว้ที่ประเทศไทยได้สำเร็จศ.พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ได้กล่าวว่า ความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกในด้าน AI จะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาศักยภาพด้าน AI ที่เหมาะสมกับบริบทของไทยได้อย่างก้าวกระโดด ทั้งในด้านการพัฒนาความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงการพัฒนาสภาพเศรษฐกิจและสังคมรากหญ้าให้เข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น เช่น ที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยได้มีการนำ AI ไปช่วยในการเรียนรู้ภาษาไทยในท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการเข้าถึง e-commerce สำหรับชุมชน เรียกได้ว่าการมีเทคโนโลยี AI ในประเทศไทยนั้นจะเป็นประโยชน์กับทุกคนในประเทศในอนาคตอย่างแน่นอน

มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สจล. กับมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยในด้าน AI ชั้นนำของโลก โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการการศึกษาทั้งในไทย และต่างประเทศ อาทิ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย, ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์, Dr. Alfred Gusenbauer, Dr. Allan Goodman, Prof. David Kennedy และ Prof. José Moura ในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอีกด้วย

‍‍APEX เป็นคอมพิวเตอร์ที่เร็วกว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันทั่วไปตามบ้านหลายเท่ามาก ๆ และเป็นคอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในมหาวิทยาลัยอาเซียนอีกด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการ 1,287 ราย
บทความถัดไปภาพชุด : งานรำลึก 45 ปี 6 ตุลา 19 ขับขาน ‘จากลานโพธิ์ถึงภูพาน-เแสงดาวแห่งศรัทธา’