ชงบอร์ดคุรุสภาชี้ขาดสอบตั๋วครู ทดสอบ-ยกเลิก ‘วิชาเอก’ ขอใบอนุญาตฯ คาดได้ข้อสรุป ต.ค.นี้

ชงบอร์ดคุรุสภาชี้ขาดสอบตั๋วครู ทดสอบ-ยกเลิก ‘วิชาเอก’ ขอใบอนุญาตฯ เร่งสรุปข้อดีข้อเสีย-คาดได้ข้อสรุปใน ต.ค.นี้

ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการคุรุสภา ที่มี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ ศธ.เป็นประธาน มอบหมายให้หารือร่วมกัน 3 ฝ่าย ร่วมกับ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิขาชีพ (กมว.) และคณะทำงานของ ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการสอบวิชาเอก เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จัดทำข้อเสนอ และแนวทาง ให้ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาว่าจะยกเลิกการสอบวิชาเอก ในการทดสอบ และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือไม่ ซึ่งได้หารือ ดร.เอกชัย และนายพฤทธิ์แล้ว มีความเห็นที่ตรงกัน และแตกต่างกันบ้าง

ดร.สุภัทรกล่าวอีกว่า ความเห็นที่ตรงกัน เช่น ดร.เอกชัยมองว่าควรสอบวิชาเอก เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทันที เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพ ขณะที่ ศ.ดร.พฤทธิ์มองว่ายังไม่ควรสอบวิชาเอกในเวลานี้ ควรจะดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอน และถ้าคนที่จะมาเข้าสอบวิชาเอก ควรจะจบให้ตรงกับสาขาวิชาที่เลือกสอบด้วย นอกจากนี้ ยังเห็นตรงกันว่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ไม่ควรเป็นใบอนุญาตที่ใช้ครอบคลุมทั้งหมด แต่ควรจะระบุให้ชัดเจนว่าครูมีความสามารถพิเศษในสาขาใด เป็นต้น ส่วนความเห็นที่แตกต่างกันก็มีอยู่จำนวนมากเช่นกัน

“ทั้งหมดเป็นเพียงความคิดเห็นเท่านั้น ผมจะนำเสนอความคิดเห็นของ ดร.เอกชัย และ ศ.ดร.พฤทธิ์ ให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมกับวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียออกมา ว่าหากสอบวิชาเอกทันทีจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไร และหากสอบวิชาเอกแต่ต้องดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอน จะมีข้อดีข้อเสียอย่างไร ซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาจะเป็นผู้พิจารณาต่อไปว่าควรจะสอบวิชาเอก เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือไม่ ซึ่งขณะนี้ผมจัดทำข้อสรุป วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาหากมีการประชุมครั้งต่อไป” ดร.สุภัทรกล่าว และว่า นอกจากนี้ ได้จัดทำหลักเกณฑ์การสรรหารองเลขาธิการคุรุสภาเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเช่นกัน

ด้าน ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คาดว่าคณะกรรมการคุรุสภาจะประชุมภายในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งขณะนี้มีเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาหลายเรื่อง โดยเฉพาะการสอบวิชาเอกเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ต้องได้ข้อสรุปโดยเร็ว เพราะขณะนี้ได้รับผลกระทบหนักมาก เพราะคุรุสภาไม่สามารถดำเนินการจัดสอบได้ ทางสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ก็ไม่สามารถจัดทำข้อสอบได้ นอกจากนี้ ผู้ที่เข้าทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2564 ก็ไม่สามารถนำผลการทดสอบไปใช้สมัครอย่างอื่นได้ เพราะต้องรอมติที่ชัดเจนจากคณะกรรมการคุรุสภา

“คาดว่าภายในเดือนตุลาคม จะได้ข้อสรุปว่าการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ควรสอบวิชาเอกหรือไม่ หากคณะกรรมการมีมติอย่างไร คุรุสภาพร้อมขับเคลื่อนดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการคุรุสภา” ดร.ดิศกุล กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon