ศธจ.นครพนม แจงบุคลากรไม่ยอมฉีดวัคซีน หวั่นทำให้เลื่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 21 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่บุคลากรทางการศึกษาจำนวนมากไม่ยอมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เนื่องจากอยากจะทราบข้อมูลความปลอดภัยในการฉีด ซึ่งจะส่งผลให้เลื่อนการเปิดเรียนของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครพนมนั้น

นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากข้อมูลการรับวัคซีนของบุคลากรทางการศึกษาพบว่า สถานศึกษาเอกชน จำนวน 23 โรงเรียน ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 97.69 % สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 76% สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 รับวัคซีน 78% สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 จำนวน 42% ซึ่งจะทำการอัพเดตข้อมูลในเร็ว ๆ นี้ แล้วจะนำเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเปิดสถานศึกษาในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้

นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดไปดูข้อมูลภาพรวมการฉีดวัคซีนของบุคลากรทางการศึกษา กรณีที่จะเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนแบบ On-Site ต้องมีความพร้อม 3 ด้าน คือ นักเรียนต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมไม่น้อยกว่า 70% และบุคลากรทางการศึกษาต้องมากกว่า 85% รวมทั้งต้องมีความพร้อมในเรื่องสถานที่ การจัดกิจกรรม การจัดห้องเรียน การสวมหน้ากาก และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ซึ่งได้มอบหมายให้ทางอำเภอไปช่วยดู ช่วยปรับ ข่วยแนะนำ ถ้าโรงเรียนแต่ละแห่งสามารถทำได้ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็สามารถเปิดได้ ทั้งนี้ ศึกษาธิการจังหวัดต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ในส่วนของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม มีความพร้อมทั้งในเรื่องจำนวนวัคซีนและความพร้อมในการให้บริการฉีดอย่างเพียงพอ ขอให้ทางศึกษาธิการไปรวมกลุ่มและประสานแจ้งสาธารณสุขเพื่อดำเนินการฉีดได้เลย

“ขอย้ำว่าวัคซีนป้องกันโควิดฯ ที่ฉีดในกลุ่มนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพผ่านการรับรองจาก อย. และ WHO มีระบบติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีด แนะหลังฉีด 7 วันห้ามออกกำลังกาย สังเกตอาการตนเอง หากแน่นหน้าอก เจ็บหน้าอกหรือเหนื่อย ให้รีบไปโรงพยาบาล และแจ้งประวัติการรับวัคซีน เพื่อเข้าระบบการดูแลรักษา” นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon