รายงาน : แพลตฟอร์ม ‘ภาษาจีนออนไลน์’ ตอบโจทย์เรียนวิถีใหม่ให้เด็กไทย

รายงาน : แพลตฟอร์ม ‘ภาษาจีนออนไลน์’ ตอบโจทย์เรียนวิถีใหม่ให้เด็กไทย

ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาทั่วโลก ที่หันมาให้ความสำคัญ เลือกการ “เรียนออนไลน์” เป็นทางออกของการแก้ปัญหาในช่วงเวลานี้ ขณะเดียวกัน ก็พบว่าการเรียนออนไลน์ให้ได้ประสิทธิภาพ และไม่สร้างความเครียด ก็เป็นหนึ่งใน ความท้าทายของเด็ก และผู้สอน โดยปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือการขาดความมีส่วนร่วมกับครูผู้สอน และเพื่อนในห้องเรียน จนทำให้ขาดความสนใจ ขาดสมาธิ เกิดความเบื่อหน่าย เครียด และไม่สนใจการเรียนในที่สุด โดยเฉพาะในกลุ่มผู้เรียนที่เป็นเด็ก ที่ต้องการระบบการเรียน และผู้สอน ที่เข้าใจในธรรมชาติของเด็กในแต่ละช่วงวัย เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีกับการเรียนออนไลน์ เกิดประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ในการเรียน

นาย Hugh Yao ผู้ก่อตั้ง และ CEO ของ LingoAce กล่าวว่า ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ LingoAce ให้ความสำคัญในการขยายตลาดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้ โดยออกแบบโปรแกรม และพัฒนาหลักสูตรแบบ Localisation เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนไทยให้ได้มากที่สุด

LingoAce แพลตฟอร์มเรียนภาษาจีนออนไลน์สำหรับเด็ก ตั้งขึ้นเมื่อปี 2017 ที่ประเทศสิงคโปร์ เพราะต้องการเชื่อมโยงการเรียนรู้ของเด็กรุ่นใหม่ทั่วโลก ผ่านการพัฒนา และสร้างสรรค์ ระบบการเรียนออนไลน์แนวใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ภายใต้แนวคิด *”Learner First”* ที่คำนึงถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นอันดับแรก รวมถึง การสร้างแนวทางที่เป็นมาตรฐานใหม่ให้กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งระบบการพัฒนาครูผู้สอน ผู้ให้คำปรึกษา หลักสูตร และบริการหลังการขายเพื่อให้ ทุกส่วนทำหน้าที่ได้อย่างสอดคล้อง เพื่อเป้าหมายให้การเรียนได้ผลลัพธ์ และผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่ดีในตลอดการเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์ม

ปัจจุบัน LingoAce ถือเป็นสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่มาแรง เติมเต็ม และแก้ Pain Point ของการเรียนออนไลน์ในเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ความสำเร็จในการขยายบริการในหลายประเทศอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่ปี ปัจจุบันเปิดให้บริการพร้อมเปิดสำนักงานแล้ว 6 แห่ง ใน 5 ประเทศ ได้แก่ สำนักงานใหญ่ที่สิงคโปร์ และสำนักงานอื่นๆ ที่ปักกิ่ง และอู่ฮั่น ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ลอสแองเจลิส ในสหรัฐอเมริกา จาร์กาตาร์ ในอินโดนีเซีย และล่าสุดเมื่อปี 2020 ได้ขยายการบริการมาที่ไทย ปัจจุบันมีนักเรียนบนแพลตฟอร์มรวมกว่า 300,000 คนทั่วโลก

น.ส.ณัฐนิช ทองไกรแสน Country Manager ประเทศไทย กล่าวว่า ไทยเป็นหนึ่งในประเทศสำคัญในการขยายการเติบโตของ LingoAce ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ไม่ใช่เฉพาะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เป็นตัวเร่งให้การเรียนออนไลน์กลายเป็นเรื่องจำเป็นเท่านั้น แต่ค่านิยมของผู้ปกครองในปัจจุบัน ต้องการปลูกฝังให้เด็กมีทักษะด้านภาษามากกว่า 1 ภาษา หรือให้มีภาษาที่ 2 และภาษาที่ 3 เพื่อสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้เป็น Global Citizen ที่ต่อยอดทางการศึกษา การทำงาน และโอกาสในชีวิตได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดยกลุ่มผู้ปกครองส่วนใหญ่ที่มีกำลังซื้อ พร้อมให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายด้านการศึกษาให้กับบุตรหลานของตนอย่างเต็มที่ ขณะที่ไทยยังไม่มีผู้เล่นในตลาดสอนภาษาจีนออนไลน์สำหรับเด็กโดยเฉพาะมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเรียนภาษาจีนออนไลน์ที่นำเทคโนโลยีมาช่วย เพื่อให้การเรียนสนุก และได้ผลลัพธ์อย่างที่ตั้งใจ ทำให้ผลตอบรับจากการเปิดให้บริการในไทยถือว่าดีเกินที่ตั้งไว้

เฉพาะในไทยมีนักเรียนเกือบหมื่นคนหลังเปิดให้บริการเพียง 9 เดือน เพิ่มขึ้นต่อเนื่องไตรมาสละ 300% ส่วนใหญ่มาจากโรงเรียนอินเตอร์ และโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ที่สนใจฝึกฝน และพัฒนาการเรียนภาษาที่สามอย่างภาษาจีน เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในอนาคต จากไม่มีพื้นฐาน สู่การฟัง พูด อ่าน เขียน ให้สามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจ ตลอดจนการนำไปสอบวัดระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่น่าสนใจคือ พบว่าอัตราการซื้อคอร์สเรียนต่อเนื่อง และอัตราการบอกต่อ สูงมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในธุรกิจเรียน ออนไลน์

“LingoAce ไม่เพียงแต่เป็นผู้นำในจำนวนนักเรียนในแพลตฟอร์มเท่านั้น รวมถึง การเป็นผู้นำในด้านการสร้างผลลัพธ์ของการเรียนที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ปกครอง และเด็กได้อย่างประสิทธิภาพ ผู้นำในนวัตกรรมการสอน และประสบการณ์การเรียนที่สนุกเพลิดเพลิน และได้ผลจริง” น.ส.ณัฐนิช กล่าว

ปัจจุบัน LingoAce ได้เปิดตัว 2 หลักสูตรในประเทศไทยคือ “International Program : หลักสูตรสอนภาษาจีนที่เหมาะสำหรับนักเรียนประถม และมัธยมต้น ที่ต้องการเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง เป้าหมายการสอนหลักคือการพัฒนา ทักษะการฟัง และการพูดของนักเรียน และความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน และ “Singapore Program : หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาจีนอยู่แล้ว หรือเรียนในโปรแกรม 2 ภาษา เพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนตามหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ปัจจัยความสำเร็จของ LingoAce และการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เป็นผลมาจากพื้นฐานของแพลตฟอร์มที่ถูกพัฒนา และออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้การเรียนรู้สำหรับเด็กวัย 6-15 ปี เห็นผลได้จริง โดยหัวใจของความสำเร็จ อาทิ

ระบบการเรียน และหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตรมีความหลากหลาย และครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ เน้นเสริมสร้างทักษะภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน และเขียน เริ่มเรียนได้ตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานใดๆ เลย ไปจนถึงการเสริมทักษะให้แน่นขึ้นสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานอยู่แล้ว มีระบบการดูแลแบบ 4 ต่อ 1 คือ ผู้เรียน 1 คน จะได้รับการดูแลจากทีมงานถึง 4 คน ได้แก่ ครูผู้สอน หรือเหล่าซือ

ระบบการเรียนที่เน้นการมีส่วนร่วม โดยนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีอันทันสมัย ได้แก่ Gamification จำลองการเรียนการสอน และสถานการณ์ต่างๆ ในรูปแบบของเกม ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกไปกับการเรียน และยังสอนแบบสด สร้างการมีส่วนร่วม ผู้เรียนคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้แบบเรียลไทม์

คุณภาพของครูผู้สอน โดยครูผู้สอน หรือเหล่าซือ เป็นเจ้าของภาษาตัวจริง มีประสบการณ์ในการสอนภาษาจีนมากกว่า 3 ปี และต้องผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้น ที่ผ่านมามีเพียง 3% ของผู้เข้าร่วมการคัดเลือกเท่านั้นที่ผ่านมาตรฐาน จึงการันตีคุณภาพ และความสามารถของครูผู้สอนทุกคน

นอกจากนี้ การประเมินผล และรายงานผลโปร่งใส มีบันทึกการเรียนของผู้เรียนบนแพลตฟอร์ม ทำให้ผู้ปกครองดูความคืบหน้าจากรายงานการเรียนของบุตรหลานได้ตลอดเวลา

อีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จ และสร้างผลลัพธ์ที่พึงพอใจให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนในหลายประเทศ เพราะนอกจากพื้นฐานของระบบ และหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ในแต่ละประเทศจะพัฒนาหลักสูตร รวมถึง การออกแบบจำนวนโปรแกรมที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้ตอบโจทย์การเรียนของเด็กให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน และปริบทของประเทศนั้นๆ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon