ศอ.บต. จับมือ สช.-สพฐ. เร่งผุดรร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯ ฝัน ยกระดับการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศอ.บต. จับมือ สช.-สพฐ. เร่งผุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯ ฝัน ยกระดับการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 23 ต.ค.พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า ศอ.บต.ได้หารือกับ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

“เพื่อจะให้เกิดการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณวิทยาลัย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่เยาวชนที่มีความสนใจและมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้ฝึกฝนความรู้ความสามารถด้านนี้เป็นพิเศษตั้งแต่เยาว์วัย”

พลเรือตรี สมเกียรติกล่าวว่า ศอ.บต. พร้อมสนับสนุน ส่งเสริมเพื่อพัฒนาระบบการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย สร้างโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอื่น

รายงานข่าวว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ได้เห็นชอบเพิ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 6 แห่ง มอบให้ สพฐ. ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำเขตตรวจราชการ 6 แห่ง

“โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำเขตตรวจราชการที่ 3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำเขตตรวจราชการที่ 9 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำเขตตรวจราชการที่ 14 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 ทำให้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 18 แห่ง จากเดิมที่มี 12 แห่ง”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon