ศธ.-มติชน สร้างภูมิคุ้มกันชีวิต กู้วิกฤตด้วย ‘การอ่าน’

ศธ.-มติชน สร้างภูมิคุ้มกันชีวิต กู้วิกฤตด้วย ‘การอ่าน’

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง บางระลอกหนักหนาสาหัส ถึงขั้นทำให้ทุกอย่างดูเหมือนจะหยุดนิ่ง ทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน ซึ่งต้องมีการปรับตัว ใช้ชีวิตแบบ ‘นิว นอร์มอล’ เว้นระยะห่าง ลดการเดินทาง เรียนออนไลน์ และทำงานแบบเวิร์กฟรอมโฮม…

สวนทางกับกระแส ‘การอ่าน’ ทั่วโลก ที่มีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งทางฝั่งตะวันตก และภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทย ข้อมูลอ้างอิงจากยอดจำหน่ายหนังสือออนไลน์ของ ‘สำนักพิมพ์มติชน’ ที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ทั้งในแบบรูปเล่ม และออนไลน์ เห็นชัดจากยอดจำหน่ายหนังสือ E-book ปี 2563 ที่พุ่งสูงขึ้นจากปี 2562 กว่า 200%

สะท้อนให้เห็นว่าการระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการควบคุมที่เข้มงวดของรัฐบาล ทำให้เกิดนักอ่านหน้าใหม่ และการกลับมาของนักอ่านหน้าเก่า ที่ขยับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกๆ ช่องทาง ทั้งหนังสือแนวการเมืองร่วมสมัย ศาสนา การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และหนังสือที่เกี่ยวกับการให้กำลังใจในการก้าวไปข้างหน้า

เกิดเป็นโครงการ ‘ส่งมอบความรู้สู่สังคมไทย’ คืนกำไรให้คนอ่านในช่วงวิกฤตของประเทศ โดย น.ส.ปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการบริษัทมติชน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ ‘ส่งมอบความรู้สู่สังคมไทย’ เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2563 ด้วยเชื่อมั่นว่า ภูมิคุ้มกันชีวิตสามารถเติบโตได้ด้วยการอ่าน โดยเชิญชวนนักอ่านมอบหนังสือรวมมูลค่ากว่า 5.9 ล้านบาท ส่งต่อความรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ โรงเรียน กรมประมง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มอบหนังสือให้กับโรงพยาบาลสนาม ทั้งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฯลฯ

ต่อเนื่องด้วยโครงการ Borderless Readers นักอ่านไร้พรมแดน โดยได้ประสานความร่วมมือไปยังกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เข้าหารือ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ ศธ.และ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวง ศธ. และผู้บริหารกระทรวงถึงทิศทางการอ่านของนักเรียน และเยาวชน ต้อนรับการเปิดประเทศ และการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของนักเรียน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม

โครงการนี้จะเปิดโอกาสให้นักอ่านจาก พื้นทีซึ่งกระทรวงคัดเลือก ได้เข้าถึงหนังสือคุณภาพ สร้างวัฒนธรรมการอ่านแบบไร้พรมแดน อยู่ที่ไหนก็อ่านหนังสือดีได้ โดยพร้อมมอบ E-book ของ สำนักพิมพ์
มติชน จำนวน 22 ปก ปกละ 100 ลิขสิทธิ์ E-magazine ศิลปวัฒนธรรม ปี 2563 รวม 12 ฉบับ ฉบับละ 100 สิทธิ ให้ 100 โรงเรียนในพื้นที่ที่ได้คัดเลือกโดยใช้ระบบปฏิบัติการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับ E-book ทั้ง 22 ปก คัดสรรหนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน โดยเฉพาะบริบทของท้องถิ่นที่มีความเกี่ยวข้องอาทิ หากเป็น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาจจะเป็นงานวรรณกรรม อย่างนวนิยาย ‘พรมแดน’ สำรวจความขัดแย้งของผู้คน หรือชุดเรื่องสั้น ‘กลางฝูงแพะหลังหัก’ งานประวัติศาสตร์ อย่าง ‘เสียดินแดนมลายู : ประวัติศาสตร์ ฉบับ Plot Twist’ รวมถึง หนังสือที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อีกหลายเล่ม ฯลฯ หรือหากเป็นพื้นที่อื่นก็เลือกเล่มท่ี่เนื้อหาเหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่นั้น

น.ส.ตรีนุชกล่าวว่า การส่งเสริมการอ่านเป็นเรื่องที่ดี โดยสถิติการอ่านที่เพิ่มขึ้นในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีความน่าสนใจ ศธ.จะลงไปดูเรื่องส่งเสริมการอ่านของนักเรียน และเยาวชน ระดับมัธยมปลาย นักเรียนสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อส่งเสริมความรู้ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เยาวชนไทยต่อไป

ขณะที่ นางกนกวรรณกล่าวว่า ส่วนตัวกำกับดูแลการดำเนินการสำนักงาน กศน.ซึ่งให้ความสำคัญในส่วนของการส่งเสริมการอ่าน โดยเฉพาะในพื้นที่พิเศษ พื้นที่ของประชาชน และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดให้มีห้องสมุดประชาชน ขณะที่มิติใหม่ของ กศน.ปีนี้จะให้ความสำคัญกับ กศน.ตำบล เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงาน และการอ่าน ถือเป็นหัวใจสำคัญ ในการส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มความรู้ให้กับประชาชน และเยาวชน

ส่วนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมอนุรักษ์ วันรักภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง โดยทุกกิจกรรม มีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของห้องสมุดของโรงเรียน ว่าควรจะมีหนังสือประเภทใดบ้าง รวมถึง หนังสือสำคัญที่ควรจะมีในห้องสมุด และอยู่ระหว่างการพัฒนาแพลตฟอร์ม หนังสือออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนสามารถสืบค้น และดึงข้อมูลมาใช้ได้ในทันที

ความร่วมมือระหว่าง ‘มติชน’ และ ‘ศธ.’ ครั้งนี้ นับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้เติบโตได้ด้วยการอ่าน ..

แม้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะทำให้ทั้งโลกดูเหมือนหยุดนิ่งไปชั่วขณะ สวนทางกับความเป็นจริง ที่เวลายังคงเดินไปข้างหน้า การอ่านจึงเป็นเหมือนการติดอาวุธ เติมเต็มความรู้ เพื่อต่อสู้กับสถานการณ์โลกที่ไม่หยุดนิ่ง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon