เร่ง สพท.ปรับปรุงบัญชี ขรก.ครู ตัดโอน ‘ตำแหน่ง-เงินเดือน’ ลงโรงเรียนทั่ว ปท.เว้นร.ร.ต่ำ 120 คน

เร่ง สพท.ปรับปรุงบัญชี ขรก.ครู ตัดโอนตำแหน่งเงินเดือนลงโรงเรียนทั่ว ปท.เว้น..ต่ำ 120 คน หลัง คปร.คืนอัตราเกษียณ

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งหนังสือเรื่องซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เป็นการปรับปรุงบัญชีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ได้คืนอัตราเกษียณอายุราชการ จึงต้องบริหารจัดการ โดยสาระสำคัญคือกรณี สพท.ตัดโอนอัตราตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปกำหนดตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียน 41-119 คน ขอให้จัดทำบัญชีควบคุมการใช้ตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยให้ระบุหมายเหตุ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เกษียณ ติดเงื่อนไข คปร.ให้สงวนอัตราดังกล่าวห้ามนำไปใช้ และรายงานให้ สพฐ.รับทราบต่อไป

“การดำเนินการดังกล่าว ไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นการบริหารอัตรากำลังตามที่ คปร.กำหนด โดยจะไม่คืนอัตราเกษียณให้โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน และไม่ใช่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จะไม่คืนตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดกลางในพื้นที่ดูแลโรงเรียนดังกล่าวด้วย หรือจัดให้มีการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งจากมาตรการควบคุมอัตรากำลังดังกล่าว ส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็กลดลง จากเดิมที่มีกว่า 1.5 หมื่นโรงเรียน โดยมีโรงเรียนขนาดเล็กที่ยุบเลิก และควบรวมกับโรงเรียนใกล้เคียงแล้วประมาณปีละ 50 โรงเรียนทั่วประเทศ ส่วนยุบ และควบรวมไปจำนวนเท่าไรนั้น ยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจน” นายอัมพร กล่าว

นายอัมพรกล่าวต่อว่า สำหรับเกณฑ์การควบคุมอัตรากำลังผู้อำนวยการสถานศึกษาของ คปร.นั้น ใช้มาแล้วกว่า 3 ปี ไม่มีกำหนดว่าจะต้องใช้ไปถึงเมื่อไร โดยคาดว่าหากดำเนินการไปเรื่อยๆ จะส่งผลให้ลดโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คนลดลง เหลือโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ยกเว้นโรงเรียนสแตนด์อโลน ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร พื้นที่สูง บนเกาะ หรือการคมนาคมไม่สะดวก ยังจำเป็นต้องคงไว้ ยืนยันว่าไม่ใช่การไล่ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก แต่เป็นการบริหารจัดการอัตรากำลัง และทรัพยากรให้มีคุณภาพ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon