ทปอ.ใช้ ‘TGAT-TPAT’ ยื่นทีแคสปี’66 รอบ ‘พอร์ตโฟลิโอ-โควต้า-แอดมิสชั่นส์’

ทปอ.ใช้ ‘TGAT-TPAT’ ยื่นทีแคสปี’66 รอบ ‘พอร์ตโฟลิโอ-โควต้า-แอดมิสชั่นส์’ แทน ‘GAT-PAT’ ปรับสอบ 9 วิชาสามัญเน้นใช้งานได้จริง

ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่ง เริ่มเปิดรับสมัครในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน หรือพอร์ตโฟลิโอแล้ว ประกาศผล และเปิดให้ยืนยันสิทธิ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 จากนั้นจะเริ่มกระบวนการรับสมัคร รอบที่ 2 รอบโควต้า ยืนยันสิทธิวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565 เบื้องต้นยังไม่พบปัญหา เพราะส่วนใหญ่จะใช้วิธีสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยภายในสัปดาห์นี้จะเปิดเผยตัวอย่างข้อสอบ หรือ Test Blueprint ทางเว็บไซต์ Mytcas.com

“อยากเตือนนักเรียนที่จะสอบทีแคสปีนี้ ให้วางแผนการสมัครให้รอบคอบ ดูคุณสมบัติ และเลือกดูข้อมูลจากมหาวิทยาลัย หรือคณะ/สาขา ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อโดยตรง เพราะหลายสาขาปรับเพื่อให้ทันสมัยมากขึ้น ส่วนเนื้อหาข้อสอบ ความถนัดทั่วไป หรือ GAT ความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT ปีนี้ยังเหมือนเดิม และจะเปิดเผยตัวอย่างข้อสอบภายในสัปดาห์หน้า ส่วนการสอบในระบบทีแคส ปีการศึกษา 2566 นั้น จะปรับจาก GAT เป็น TGAT และจาก PAT เป็น TPAT” ดร.พีระพงศ์ กล่าว

ดร.พีระพงศ์กล่าวต่อว่า สำหรับข้อสอบ TGAT จะมี 3 ส่วน ได้แก่ 1.การสื่อสารภาษาอังกฤษ 2.การคิดอย่างมีเหตุผล และ 3.สมรรถนะการทำงานในอนาคต เลือกสอบในเดือนตุลาคม 2565 และ/หรือเดือนธันวาคม 2565 ใช้สำหรับการคัดเลือกในรอบพอร์ตโฟลิโอ โควต้า และรอบแอดมิสชั่นส์ ส่วน TPAT มี 5 รายวิชา ได้แก่ 1.วิชาเฉพาะ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) 2.ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 3.ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 4.ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 5.ความถนัดทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สอบในเดือนธันวาคม 2565 ใช้สำหรับการคัดเลือกในรอบพอร์ตโฟลิโอ โควต้า และรอบแอดมิสชั่นส์ เช่นเดียวกัน

ดร.พีระพงศ์กล่าวอีกว่า สำหรับวิชาสามัญ จะเน้นการนำความรู้ไปใช้งานได้จริง ได้แก่ 1.คณิตศาสตร์ประยุกต์ มี 2 ส่วน คือ คณิตศาสตร์พื้นฐาน และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3.ฟิสิกส์ 4.เคมี 5.ชีววิทยา 6.ภาษาไทย 7.สังคม 8.ภาษาอังกฤษ 9.ภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน อาหรับ บาลี เกาหลี) สอบเดือนมีนาคม 2566 สำหรับการคัดเลือกในรอบโควต้า และแอดมิสชั่นส์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon