‘ตรีนุช’ เล็งเปิดศูนย์ ‘MOE SAFETY CENTER’ สร้างความปลอดภัยให้ น.ร.

‘ตรีนุช’ เล็งเปิดศูนย์ ‘MOE SAFETY CENTER’ สร้างความปลอดภัยให้ น.ร.

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ตนกำหนดให้ความปลอดภัยของนักเรียน เป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วน จึงจัดตั้ง MOE SAFETY CENTER ขึ้นมา เพื่อดูแลความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียน เช่น การบูลลี่ การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น ซึ่งตนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก เพราะต้องการให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเด็ก เพราะโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ผู้ปกครองมอบความไว้วางใจให้ จึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่ ศธ.ว่าจะผลักดันอย่างไรให้มาตราต่างๆ ให้เห็นผลจริง พร้อมกับสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย MOE SAFETY CENTER จะเป็นศูยน์กลางรับเรื่อง และเมื่อรับเรื่องแล้วต้องดำเนินการให้ความเป็นธรรมอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใจให้นักเรียนและผู้ปกครอง

“ส่วนจะยุบศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.ศธ.) หรือไม่ ดิฉันอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน ซึ่งขณะนี้ทางศูนย์เริ่มทำงานไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ คาดว่าจะเปิด MOE SAFETY CENTER อย่างเป็นทางการ ภายในเดือนธันวาคม 2564 หรือต้นเดือนมกราคม 2565 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ที่ ศธ.เตรียมให้กับนักเรียนและประชาชน” น.ส.ตรีนุชกล่าว

น.ส.อรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า การจัดตั้ง MOE SAFETY CENTER ไม่ได้จัดตั้งอยู่แค่ส่วนกลางเท่านั้น แต่จะกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ เช่น จ.เชียงใหม่ จ.ขอนแก่น และ จ.ภูเก็ต เป็นต้น ซึ่งความปลอดภัยที่ MOE SAFETY CENTER จะดูแลนั้นต้องครอบคลุมนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาในทุกสังกัด โดยศูนย์นี้จะดูแลความปลอดภัยทั้งในและนอกสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยด้านอุบัติเหตุ การคุกคาม การล่วงละเมิดทางเพศ ความรุนแรงในโรงเรียน การบูลลี่ในโรงเรียน ความปลอดภัยของรถโรงเรียน เป็นต้น พร้อมกับทำการปลูกฝังวินัย วิธีการรับมือปัญหาให้กับเด็กเพื่อให้เด็กป้องกันตนเองให้ได้ คาดว่าภายในเดือนมกราคม 2565 จะมีการเปิดศูนย์นี้อย่างเป็นทางการ ซึ่งศูนย์นี้จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เพื่อสร้างความปลอดภัยให้นักเรียนอย่างรอบด้าน

น.ส.อรพินทร์กล่าวต่อว่า ขณะนี้ ศธ.ตั้งเป้าลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กจากอุบัติเหตุ เพราะจากสถิตเมื่อปี 2563 พบประชาชนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ประมาณ 400,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุ 10-17 ปี ถึง 4,000 คน โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันลดอุบัติเหตุให้นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ทางศูนย์จะมีการอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องร้องเรียนด้วยว่า เมื่อรับเรื่องร้องเรียนแล้วควรจะดำเนินการจัดการอย่างไรให้เกิดความรวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องการคุกคามทางเพศ ที่รัฐมนตรีว่าการ ศธ.ให้ความสำคัญอย่างมาก จะต้องตรวจสอบรวดเร็วพร้อมกับเข้าไปช่วยเยียวยาทางจิตใจผู้ถูกกระทำด้วย ดังนั้น เจ้าหน้าที่จะไม่มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะต้องติดตามและผลักดันเรื่องร้องเรียนจนจบกระบวนการด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon