ด่วน! มติบอร์ดกพฐ.เคาะเลิกสอบเข้าอนุบาล-ป.1   

ด่วน! มติบอร์ดกพฐ.เคาะเลิกสอบเข้าอนุบาล-ป.1   

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมกพฐ.นัดแรก ว่า ที่ประชุมพิจารณาหน้าที่ของคณะกรรมการกพฐ. ในส่วนของแนวทางการบริหารและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยยกระดับบุคลากรไทยในอนาคต โดยนโยบายของคณะกรรมการกพฐ. ชุดนี้มีทั้งหมด 4 ด้านคือ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  ซึ่งทั้งหมดนี้จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในอนาคตต่อไป

“ที่ประชุมหารือ นโยบายการทำงานของคณะกรรมการกพฐ. ซึ่งประกอบด้วยพัฒกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ และของประเทศ ตรงกับนโยบายของน.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทั้งด้านความปลอดภัย และด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมถึงจะต้องเป็นการพัฒนาที่ให้นักเรียนสามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่  ซึ่งเท่าที่ดูภาพรวมนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ค่อนข้างครอบคลุม โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้สพฐ. ไปดูเพิ่มเติมว่าจะทำอย่างไร จึงจะทำให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ”นายบัณฑิต กล่าว

นายบัณฑิต กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือ นโยบายรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาสังกัดสพฐ. ปีการศึกษา 2565 โดยที่ประชุมเห็นชอบ ยกเลิกการสอบข้อเขียน เพื่อรับเด็กเข้าเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา โดยให้อำนาจคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาแนวทางการรับเด็กเข้าเรียน ซึ่งอาจใช้วิธีจับสลากหรือใช้แนวทางอื่น ตามแต่ที่สถานศึกษากำหนด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon