ผุดนวัตกรรมกล่องเรียนรู้ แก้ปัญหาเด็กเรียนถดถอย

ผุดนวัตกรรมกล่องเรียนรู้ แก้ปัญหาเด็กเรียนถดถอย เด็กอนุบาล-ประถมศึกษา

นายนรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร  CEO  Starfish Education เปิดเผยว่า สถานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19มีผลกระทบทำให้เด็กไม่สามารถไปโรงเรียนได้ตามปกติแม้หลายโรงเรียนจะใช้วิธีการเรียนทางไกล ทั้ง Online, On-Hand, On-Demand, On-Air ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) แต่ต้องยอมรับว่าการเรียนรูปแบบเหล่านี้ ไม่สามารถตอบโจทย์การเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคนได้ เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ของครอบครัว เช่น การเข้าถึงอุปกรณ์ หรืออินเทอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบทำให้เด็กเกิดภาวะความรู้ถดถอย Starfish Education มุ่งให้ความสำคัญและแก้ไขผลกระทบจากการเรียนรู้ที่ถดถอย ต่อตัวเด็กใน 3 มิติ คือด้านวิชาการ ด้านพัฒนาการ และด้านอารมณ์และสังคม

นายนรรธพร กล่าวต่อว่า  โดยได้จัดทำข้อเสนอ 5 มาตรการฟื้นฟูความรู้ถดถอย  ได้แก่ มาตรการที่ 1. ประเมินสภาพแวดล้อมทั้งระบบ มาตรการที่ 2. การวางแผนของโรงเรียนทั้งระบบ  เพื่อสร้างความพร้อมและความมั่นใจให้แก่บุคลากรของโรงเรียน มาตรการที่ 3. การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู มาตรการที่ 4. การช่วยเหลือเด็กเรียนรายบุคคล และมาตรการที่ 5. การติดตามปรับปรุงและผลสะท้อนกลับ

“มาตรการดังกล่าวได้มีการนำไปใช้ที่ โรงเรียนบ้านปลาดาว เพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับการจัดการเรียนรู้ในสภาวะวิกฤตครั้งนี้ โดยมีการนำ Learning Box นวัตกรรมการศึกษา ที่ทาง Starfish Education ได้ออกแบบมาเพื่อให้คุณครู และผู้ปกครองยังสามารถการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในสภาวะวิกฤตนี้ได้ ซึ่งหลังจากที่โรงเรียนบ้านปลาดาว  อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึงเป็นโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรม ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ ได้ทำผลสำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน แล้วพบว่ามีเพียงแค่ 20% เท่านั้นที่พร้อมเรียนออนไลน์ ส่วนอีก 80% ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์ได้ “ นายนรรธพร กล่าว

นายนรรธพร กล่าวต่อว่า ภายในกล่องการเรียนรู้ก็ถูกออกแบบให้เหมาะสมสำหรับเด็ก 2 ช่วงวัย คือ ระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา ซึ่งไม่ใช่กล่องอุปกรณ์ แต่เป็นกิจกรรมภายใน Booklet ที่ให้เด็ก ๆ ได้มีประสบการณ์ในการลงมือทำ รู้สึกสนุกที่ได้สร้างโจทย์ของตัวเอง และเรียนรู้ได้เองที่บ้าน โดยมีผู้ปกครองหรืออาสาในชุมชนคอยช่วยเหลือการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon